Fakta: Säpo har 286 namn

Säpo har i dag namn på 286 personer som rest från Sverige till Syrien och Irak. Eftersom det finns ett visst mörkertal räknar Säpo med att det handlar omkring 300 personer. Av dem bedöms drygt 40 ha dött och 120 finnas kvar i Syrien och Irak. Nästan 130 ska ha återvänt till Sverige.

Fakta: Terroristbrott

Förutsättningarna för terroristbrott är för det första att en i terroristbrottslagen uppgiven handling, bland annat mord, ska vara begången.

För det andra ska handlingen allvarligt kunna skada en stat. Detta kallas för det objektiva rekvisitet. Enligt tingsrätten är morden och de budskap som predikas i samband med dessa sådant som typiskt sett bör anses kunna allvarligt skada en stat.

För det tredje ska gärningsmannen ha ett särskilt syfte med gärningen. Rätten anser att de båda åtalade tillsammans med övriga på filmen haft ett direkt uppsåt att gärningarna ska injaga fruktan hos den befolkningsgrupp som inte har den rätta läran.

Källa: Göteborgs tingsrätt

Männen, två 25-åringar och en 28-åring, är på sannolika skäl misstänkta för medhjälp till terroristbrott. De är svenska medborgare från Göteborg.

Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål lämnade på måndagen in häktningsframställan till Göteborgs tingsrätt.

TT: Vad har de här tre för roll?

– De är på platsen och medverkar. De håller inte i knivarna, men är med och är aktiva. De gör ingenting för att hindra att det här ska ske, svarar hon.

Flera okända

I december dömdes två göteborgare, 30 och 32 år, till livstids fängelse för terroristbrott i Syrien våren 2013 – den första domen i sitt slag i Sverige. De nekar till brott och har överklagat.

Sedan i somras är en annan man också häktad i sin frånvaro misstänkt för inblandning i de två morden.

I den fruktansvärda filmen skär förövarna halsen av sina offer. Vid ett tillfälle hålls ett huvud upp i luften. Runt 15 personer syns på bilderna. Vissa är maskerade, andra inte.

Hört dödsryktet

TT: Enligt tidigare uppgifter i sociala medier är de nu tre aktuella personerna döda.

– Jag vet det, men vi har inte bekräftade uppgifter om att de här personerna inte är vid liv. Och då betraktar jag dem som alltjämt levande, svarar hon.

Säpo har kartlagt varifrån de som rest till Syrien och Irak kommer från i Sverige. Säpochefen Anders Thornberg pekar ut Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Gävle:

– Den våldsbejakande islamistiska extremismmiljön i Sverige har vuxit de senaste åren och växer alltjämt. Det kan vara rekryterare, utbildare, finansiärer, propagandaspridare och andra typer av stödverksamhet.

Sex svenskar

Enligt Anders Thornberg har Säpo en tid kunnat identifiera sex svenskar på filmbilderna. Alla ingick i en IS-grupp där även personer från bland annat Ryssland och Tjetjenien ingick.

Häktningsförhandlingarna mot de tre senast misstänkta hålls på tisdagen. Formellt krävs häktning för att kunna utfärda europeisk arresteringsorder eller internationell efterlysning.

– En svensk domstol måste pröva misstanken innan man kan gå vidare med det, säger Agneta Hilding Qvarnström.