Fakta: Utlokaliseringar

Den stora utlokaliseringen skedde på 1970-talet, då 48 myndigheter flyttades ut till 16 orter.

Den andra stora utlokaliseringen skedde efter 2004 års försvarsbeslut, som innebar förbandsnedläggningar på många orter.

Cirka 2 700 arbetstillfällen skulle då flyttas från Stockholm.

2014 arbetade 235 000 personer i statliga myndigheter.

Staten finns representerad i alla län och i 265 av landets kommuner.

60 procent av myndigheterna har sina huvudkontor i Stockholms län.

Flest statliga anställda finns i Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne lån och Uppsala län.

I relation till befolkningen i länet är andelen statligt anställda högst i Uppsala län, Norrbottens län och Stockholms län.

Lägst är andelen i Kalmars län, Jönköpings län och Kronobergs län.

Källa: Statskontoret

– Det är viktigt att svenska staten tar sitt ansvar för att hålla ihop vårt land, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Frågan är i vilket avseende 19 anställda på Fastighetsmäklarinspektionen gör någon större skillnad i det avseendet.

– Inte om det hade varit ett enskilt beslut, men vi kommer att fortsätta att jobba med omlokaliseringar av myndigheter. Det kommer att komma fler, säger Shekarabi.

Hittills har regeringen beslutat om två utlokaliseringar. Förutom Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad så har delar av E-hälsomyndigheten flyttats till Kalmar.

Negativ effekt

Någon samlad utvärdering av alla utlokaliseringar som gjorts sedan 1970-talet finns inte, men Riksrevisionen utvärderade 2009 flytten av Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket till Östersund respektive Karlstad.

Utvärderingen visar att båda myndigheternas verksamheter "påverkades väsentligt" i flera år. Bara en procent av personalen flyttade med, vilket fick till följd att erfaren personal försvann med sin kompetens. Den nya personalen saknade helt enkelt erfarenhet av myndigheternas ämnesområden. Enligt Riksrevisionen tog det flera år att bygga upp kompetensen igen.

Reducerad verksamhet

"Det kan ifrågasättas om det är rimligt att reducera en myndighets verksamhet under flera års tid", sammanfattar Riksrevisionen.

– Det finns risker som måste hanteras. Det är därför besluten måste baseras på fakta och en noggrann planering, säger Shekarabi.

Chefen för Fastighetsmäklarinspektionen Eva Westberg ser också en risk för att flytten av myndigheten kan påverka verksamheten negativt.

– Ja, det tror jag, säger Westberg, som medger att beskedet kom som en överraskning.

Symbolisk betydelse

Utlokalisering av statliga myndigheter har diskuterats sedan 1940-talet. Motiven har skiftat med tiden men huvudsakligen varit att avlasta växande storstadsregioner, motverka folkminskningen på landsbygden, sänka statens kostnader och skapa arbetstillfällen.

Flytten av Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket blev i båda fallen också dyrare än planerat. I en rapport från Statskontoret i år konstateras också att "lokalisering av statliga myndigheter ger små effekter på den lokala och regionala arbetsmarknaden."

– Det har också en symbolisk betydelse, att vi visar att vi ser hela landet. Det är en principiell fråga som handlar om statens legitimitet och tilliten till den, säger Ardalan Shekarabi.

Hur många fler eller vilka myndigheter som ska flyttas från Stockholm vill han inte säga i dag.