Fakta: Infarkt vanligast i Dalarna

Akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare i åldrarna 20 år och äldre år 2014:

00#0000000LänFrekvensStockholm309Uppsala375Södermanland409Östergötland386Jönköping372Kronoberg370Kalmar350Gotland425Blekinge428Skåne386Halland416Västra Götaland372Värmland377Örebro353Västmanland436Dalarna507Gävleborg427Västernorrland430Jämtland395Västerbotten404Norrbotten486Riket381

År 1994 avled 40 procent av de män och 44 procent av de kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. I fjol, alltså 20 år senare, var andelen nere i 25 procent för männen och 29 procent för kvinnorna. Chansen att överleva en infarkt har alltså ökat betydligt, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Tiden viktig

– Processerna har förbättrats. Förut uppfattades ambulanssjukvården mer som en akuttaxi till sjukhuset. Nu påbörjas behandlingen redan när ambulansen kommer, och på så sätt vinner man jättemycket tid. Och tid är den avgörande faktorn vid en hjärtinfarkt, säger Maria State, Socialstyrelsens projektledare för den pågående utvärderingen av hjärtsjukvården.

Snabbare insatser på sjukhuset – där patienten tas emot direkt på en specialistavdelning och inte via akuten – samt en ökad allmän medvetenhet om att snabbt larma vid bröstsmärtor bidrar också till att dödligheten minskat.

Färre drabbas

Parallellt med att dödligheten i infarkt minskat har det dessutom över tid blivit färre som drabbas av infarkt. År 2013 var det 28 300 personer som drabbas av en akut hjärtinfarkt. I fjol hade siffran sjunkit till drygt 27 200, enligt Socialstyrelsens preliminära siffror. Det hänger samman med att en viktig riskfaktor som rökning minskat. De flesta hjärtinfarkter orsakas av sådant som går att påverka: rökning, höga blodfetter och stillasittande.

Att dödligheten i infarkt är högre bland kvinnor beror på den större andelen äldre bland dem. Men med justering för detta löper män dubbelt så stor risk som kvinnor att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt. Statistiken visar också att lågutbildade löper större risk att drabbas än högutbildade.