Problemen med stökiga och oregerliga flygplanspassagerare ökar. Nästan 11 000 sådana incidenter noterades i fjol – en ökning med 17 procent, enligt IATA, ett internationellt samarbetsorgan för cirka 260 flygbolag.

Det innebär att den statistiska risken för att hamna på en sådan flygning är 1 på 1 205. Oftast handlar det om passagerare som är otidiga mot sina medresenärer eller som vägrar lyssna på kabinpersonalens tillsägelser.

Alkohol och andra droger fanns med i bilden i 23 procent av incidenterna, men oftast hade de stökiga passagerarna hunnit sätta i sig spriten innan de kom ombord på planet.