Uppgifterna kommer från en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Conservation Letters och som gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet i tre nationalparker i Norrbottens län. Den grundar sig på data från stora svenska forskningsprojekt på björn, lo och järv som bedrivits under närmare 30 års tid.

Totalt har det bedömts att 80 djur som varit försedda med sändare dött av tjuvjakt efter att forskarna studerat materialet.

– Till exempel om du har flera märkta djur som går tillsammans och alla blir tysta på samma gång. Ett annat exempel är om ett djur har flera sändare och båda slutar fungera vid samma tidpunkt, säger Geir Rune Rauset vid Sveriges lantbruksuniversitet till radiokanalen.

Den illegala jakten ska enligt studien vara som störst under vårvintermånaderna. Detta tror forskarna kan bero på det goda snöskoterföret, även om det på pappret råder snöskoterförbud för allmänheten i nationalparkerna, med undantag för naturbevakare och renskötare.