Fakta: Skolkare på gymnasieskolan

Av dem som fått studiebidrag indraget är 63 % pojkar. Högst andel skolkare, 12,2 procent, finns på Gotland.

De tio kommuner där flest andel elever i gymnasiet fått studiebidraget indraget på grund av skolk. (Antalet elever inom parantes): Vallentuna 30,1 % (84), Tyresö 27,3 % (128), Arjeplog 25,3 % (24) Partille 23,9% (79) Flen 22,9 % (66) Haninge 21,4 % (543), Sundbyberg 18,8 % (78) Sollefteå 18,4 % (103), Övertorneå 17,5 % (28) Hofors 16,5 % (21).

De fem län med högst antal elever som fått bidraget indraget: Stockholms län 7 605, Skåne 3 848, Västra Götaland 3 643, Östergötland 1 042, Uppland 787.

Andel av eleverna per län: Blekinge län 6,2 %, Dalarnas län 5,6 %, Gotlands län 12,2 %, Gävleborgs län 6,4 %, Hallands län 5,4 %, Jämtlands län 4,7 %, Jönköpings län 5,6 %, Kalmar län 6,2%, Kronobergs län 4,7 %, Norrbottens län 6,6 %, Skåne 9,4 %, Stockholms län 11,2 %, Sörmland 7,4 , Uppland 7,3 % Värmland 4,2 %, Västerbottens län 5,1 %, Västernorrlands län 6,6 %, Västmanland 6,6 %, Västra Götaland 6,9 %, Örebro 6,2 %, Östergötland 7,2 %.

1 500 studieskulder hos gymnasieelever överfördes till Kronofogden under förra läsåret. Hälften av dessa gällde elever under 18 år.

Källa: CSN.

Totalt fick 24 358 gymnasieelever i landet sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, vilket är en ökning jämfört med året innan. Under senaste läsåret var det 7,8 procent av eleverna som fick bidrag indraget, jämfört med 7,1 procent året innan. Den ökningen har nästan uteslutande skett i Stockholms län och i Skåne.

Pojkar skolkar mer

– Vi är överraskade över hur tydligt som skolket och de indragna studiebidragen har ökat i just Malmö och i Stockholms län. Det har inte varit någon motsvarande förändring i andra län, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Kurvan över indragna bidrag har pekat stadigt uppåt under de senaste 9 åren och den typiske skolkaren är fortsatt en pojke, som läser vid ett yrkesförberedande program och vid en friskola. Tidigare studier visar att sociala problem vid sidan av skolan är en viktig bidragande orsak till skolket.

Bidraget ingen morot

Trots att bidraget varken fungerar som morot eller piska, finns inga planer på att sluta dra in studiestödet.

– Det är å ena sidan oroande att se ökningen men samtidigt bra att vi har ett system för uppföljning, säger skolminister Aida Hadzialic (S) till TT.

Hon uppfattar att det samhället kan göra är att satsa mer resurser i skolorna och i skolor i utsatta områden.

– Det handlar om att ge lärare och skolor goda förutsättningar. Studier visar att det viktigaste för att en elev ska klara av skolan är att man har bra lärare, då måste vi ha fler lärare och låta lärare mer ägna sig åt sitt jobb. Det ger vi pengar till, säger hon.

Även om fler förlorar bidraget är det nu färre elever vars skuld blir överförd till Kronofogden. Under förra året handlade det om 1 500 personer. I regel handlar det om summor på 1 200–1 500 kronor. En följd, tror CSN, av att myndigheten under senare år aktivt tagit kontakt med dem som riskerar hamna hos Kronofogden.