Skolinspektionen beslutar om allt fler vitesförelägganden mot skolor, skriver Dagens Samhälle.

Hittills i år är antalet vitesförelägganden 56, mot 24 för hela förra året.

Orsaken är bland annat ändrade regler. Skolinspektionen har fått mer makt, för att pressa skolor att verkligen ge eleverna den undervisning de har rätt till. Myndigheten har nu skyldighet att förelägga skolor vite om det finns allvarliga brister i arbetet med särskilt stöd eller brister i kvalitetsuppföljningen.