Fakta: Det här ska utredas

Hur ska friskolor med kö kunna ta emot nyanlända elever?

Hur ska kommuner kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att främja en jämnare fördelning av nyanlända elever?

Hur ska pensionerade lärare och lärarstudenter utgöra stöd för nyanlända elever? Varför sker det inte redan och finns det behov av ytterligare insatser?

Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari nästa år. Ny lagstiftning ska vara på plats till höstterminen 2016.

Källa: Regeringen

Fyra procent av landets skolor tar emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Inte för att just de skolorna anses särskilt lämpade för uppgiften. Oftast har det ingen annan förklaring än att de skolorna råkar ligga närmast där eleverna bor, enligt Gustav Fridolin.

– Det fungerar inte att mer än var femte skola inte tar emot en enda nyanländ elev, säger han.

Snabba åtgärder

Regeringen tillsätter därför en snabbutredning för att redan till nästa hösttermin kunna få en mer jämn fördelning av nyanlända mellan skolorna. Skevheten finns inte enbart mellan kommunerna, utan också mellan olika skolor i samma kommun.

Om en skola anser att den inte klarar uppgiften, att skolan är full, som Fridolin säger, är en lösning att bussa elever till en annan skola.

– Det klart att det är bättre att eleverna får åka lite till den skolan än att hamna i en situation där en skola inte klarar sin uppgift, säger Fridolin.

Före i kön

Den skeva fördelningen beror också på att få nyanlända kan komma in på friskolor med kösystem. Utredaren ska därför ta fram förslag på hur friskolor med kö ska kunna ta emot fler nyanlända.

Utredningen ska också ge förslag på hur kommuner lättare ska kunna placera nyanlända elever i andra skolor än de som ligger närmast bostaden och lämna förslag på hur pensionerade lärare och lärarstudenter ska kunna användas för att ge stöd till nyanländas undervisning. För ett stort problem när antalet barn ökar är att få fram fler lärare. Bedömningen är att det fram till 2020 behövs 70 000 nya lärare.