– Många upplevde att nätterna var jobbigast, att de inte fick sova.

Rebecka Moding, folkhälsoutvecklare i Region Kronoberg, om de niondeklassare i en smålandsskola som fick ta hand om en "robotbebis" som kräver samma omvårdnad som ett riktigt barn.

Fakta: Stora skillnader

I Sverige har tonårsaborterna minskat kraftigt de senaste åren. Från 25,5 aborter per 1 000 flickor i åldern 15–19 år 2005 till 14,4 aborter förra året.

Men de regionala skillnaderna är stora. År 2012 utfördes 22,8 tonårsaborter per 1 000 invånare fram till och med graviditetsvecka 8 i Gävleborgs län, medan motsvarande siffra i Blekinge endast var 9,8.

Källa: Socialstyrelsen

Att lägga pengar på naturtrogna bebisdockor som skriker och behöver samma omvårdnad som ett riktigt barn med förhoppningen att minska antalet tonårsgraviditeter är slöseri med skattepengar.

Det konstaterar forskare i tidskriften The Lancet efter att ha genomfört den första omfattande studien på området. Undersökningen genomfördes i Australien, men liknande program finns i ett 90-tal länder, inklusive Sverige.

– Vår studie visar att preventionsprogram som inkluderar en babysimulator inte minskar risken för tonåringar att bli gravida. Tvärtom är risken högre, jämfört med tonåringar som inte deltar i ett sådant program, säger en av forskarna bakom studien, Sally Brinkman vid University of Western Australia, i en kommentar.

Datordocka

I den aktuella undersökningen lottades 57 skolor till att antingen genomgå ett preventionsprogram eller "vanlig" hälsoundervisning.

Grupperna bestod av 1 267 respektive 1 567 flickor 13–15 år gamla.

I det aktuella programmet ingick ett antal undervisningstillfällen, bland annat om sexuell hälsa och preventivmedel. Deltagarna fick också se en dokumentär samt över en helg ta hand om en så kallad robotbebis, en datorprogrammerad docka som kräver samma omvårdnad som ett riktigt barn.

Fler aborter

Vid 20 års ålder hade åtta procent av de flickor som fått specialundervisningen fött minst ett barn, medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var fyra procent. Även andelen aborter var högre, nio jämfört med sex procent.

I Sverige är dylika program inte lika vanliga som i många andra länder, men de förekommer. Exempelvis har Älghultsskolan i Kronobergs län försökt komma tillrätta med antalet tonårsaborter med hjälp av en robotbebis och andra insatser riktade till skolans niondeklassare.

– Många upplevde att nätterna var jobbigast, att de inte fick sova. Vi har inte gjort någon vetenskaplig utvärdering, men det resulterade i väldigt bra diskussioner kring de här frågorna. Nu planerar regionen att köpa in fler babysimulatorer som vi kan låna ut till skolorna, säger Rebecka Moding, folkhälsoutvecklare i Region Kronoberg.