Vad är en psykos?

Ett psykiskt tillstådn som vanligen visar sig genom förändrad verklighetsuppfattning, vanföreställningar och hörselhallucinationer. 

En psykos kan uppkomma plötsligt men utvecklas ofta under en tid.

Psykossjukdomar kan ofta innebära att man känner sig förföljd eller hotad. Det kan även leda till att manblir inåtvänd, får oförklarliga känsloutbrott och isolerar sig från familj och vänner.

I genomsnitt får 15 personer av 100 000 en psykos varje år. Den vanligaste åldern är mellan 16 och 40 år, men psykostillstånd kan förekomma under hela livet.

Källa: Vårdguiden

När och var ska man söka hjälp?

Har man symptom som gör att man misstänker en psykos ska man kontakta en vuxen- eller ungdomspsykiatrisk mottagning.

1177 går att ringa dygnet runt för sjukvårdsupplysning eller hjälp med att hitta rätt inom vården. Gäller det livhotande tillstånd, ring 112.

Allt fler ungdomar mellan 15 och 24 år vårdas för olika typer av psykoser inom den slutna psykiatriska vården, enligt statistik från Socialstyrelsen som Svenska Dagbladet tagit del av.

På Norra Stockholms psykiatri har man sett en oroande utveckling.

– Vi ser att droganvändningen hos unga ligger bakom utlösandet av psykotiska episoder hos många. Det är något vi har på agendan. Vi vet att det blir vanligare, men vi skulle behöva kartlägga det ännu tydligare, säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri till SvD.

De målar ränder på sina armar – för att uppmärksamma psykisk ohälsa

Siffran uppges ha ökat varje år sedan 2009. 2013 drabbades 541 personer. På tio år har antalet unga som slutenvårdas för ”psykisk störning” orsakad av cannabis eller en kombination av flera droger fördubblats.

Och det spelar liten roll om det rör sig om cannabis, spice, ecstacy eller kokain. Nästan alla droger ökar känsligheten för att insjukna i en psykotisk episod, uppger Rydén.

– Jag tycker att vi har en tendens att underskatta betydelsen av droganvändningen när man talar om unga och psykisk ohälsa, säger han.

► Therése, 25, berättade om sin psykiska sjukdom – hyllas på nätet

Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, säger att psykossjukdomar kan innebära att man känner sig förföljd och hotad. Många drabbade kan även må dåligt och isolera sig från både familj och vänner.

– Vi vet att ungefär en tredjedel tillfrisknar nästan helt, men att en tredjedel kan förbli sjuka hela livet. Det finns stor risk för att psykoser, som schizofreni, kan leda till ett långvarigt sjukdomsförlopp, säger Hansson till SvD.