Fakta: Detta gäller vid kameraövervakning

De boende ska få ordentlig information om beslutet från styrelsen.

Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Det inspelade materialet får enbart användas för bestämda ändamål och det ät inte tillåtet att sprida det inspelade materialet, till exempel på internet.

Endast ett begränsat antal personer ska ha tillgång till det inspelade materialet.

Det inspelade materialet får endast sparas under en kort tid.

Källa: Sveriges bostadsrättscentrum

Många irriterar sig på slarv i soprummen; saker som sorteras fel, otillåtna grovsopor som dumpas eller skräp som slängs på golvet i stället för i rätt kärl. För att få bukt med sopkaoset tycks en del föreningar nu vilja ta kontrollen av soprummen ett steg längre – med kameraövervakning.

– Vi märker ett större intresse, det är en het potatis. Slarv i soprummen rör upp väldigt mycket känslor eftersom det blir ofräscht i utrymmena, dålig lukt och så vidare, säger Andreas Lahham, chef för teknisk förvaltning på Sveriges bostadsrättscentrum.

Svårt att straffa

En bostadsrättsförening får kameraövervaka sitt soprum, enligt ett tidigare beslut från Datainspektionen. Förutsättningarna är att de boende själva beslutat om övervakningen på en föreningsstämma och att inga utomstående har tillträde till soprummet.

Föreningar som infört övervakning vittnar om att sopfusket minskat eller helt upphört. Men även om intresset ökar är det förhållandevis få som löper linan ut, enligt Sveriges bostadsrättscentrum.

– Många känner att det är olustigt att övervaka sina grannar. Det ska också kunna kontrolleras och man vet inte riktigt hur man ska hantera konsekvenserna – vem vill gå och prata med grannen som slängde fel? Det är svårt att straffa någon för det också, säger Andreas Lahham.

Ett alternativ kan vara att sätta upp en kameraattrapp, säger han, vilket en del föreningar också gör.

Hyr container

Andra tips för att minska sopfusket är att erbjuda fler sorteringsmöjligheter än exempelvis bara papper och hushållssopor. En idé kan också vara att hyra in en container för grovsopor ett par gånger om året.

– Det kan man exempelvis göra i samband med vår- och höststädningen. Det är också ett bra sätt att rensa bort bråte som står i källargångar eller på vindar och som kan vara en brandsäkerhetsrisk, säger Andreas Lahham.