Lärarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö märker ett ökat intresse för svenska som andraspråk, enligt Svenska Dagbladet.

Främst är det redan utbildade lärare som vill vidareutbilda sig som söker kurser i ämnet och många vill använda kunskaperna i undervisning i andra ämnen.

Orsaken till intresset är att flyktingströmmen lett till att många nyanlända elever satt sig i skolbänkarna, uppger utbildningschefen Anders Olsson till tidningen.