Fakta: Djuren som orsakar olyckor

Djuren som oftast orsakar kollisioner (januari–september 2016):

Rådjur 27 439 olyckor

Älg 3 555

Vildsvin 2 301

Dovhjort 1 128

Kronhjort 176

Fakta: De farligaste länen

Antal viltolyckor per 1 000 registrerade fordon (januari–september 2016).

1. Kalmar 18,6

2. Kronoberg 17,9

3. Värmland 14,1

4. Södermanland 10,9

5. Jönköping 10,85

Fakta: Så undviker du viltolyckor

Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare Nationella Viltolycksrådet ger tre råd.

– Titta inte bara på vägen, läs också av terrängen.

– Håll ner hastigheten. Stoppsträckan minskar.

– Var särskilt vaksam på natten, i gryningen och i skymningen då många djur är aktiva.

Hittills i år har det inträffat över 33 000 viltolyckor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året.

– Det kan finnas många orsaker. Man kan inte sticka under stol med att trafikpoliser i princip försvunnit från Sveriges vägar, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare på Nationella Viltolycksrådet.

Han säger att vi kan vänta fler i och med att trafiktempot ökar och därmed även risken för olyckor.

– Oktober, november och december är de månader då antalet olyckor är högre, säger Lars-Erik Nilsson.

Försäkringsbolaget If har i en årlig sammanställning räknat ut risken för kollisioner i olika län genom att ställa antalet rapporterade olyckor i relation till antalet registrerade fordon i länen.

I toppen, alltså med störst risk, hamnar Kalmar län med 18,6 olyckor per 1 000 fordon, följt av Kronoberg (17,9) och Värmland (14,1). I botten återfinns Västernorrland (4,1), Stockholm (2,8) och Norrbotten (2,3). Rikssnittet ligger på 8,6 olyckor per 1 000 registrerade fordon.

Men statistiken har brister. Renen räknas inte som vilt utan ses som ett tamdjur. Och Norrbotten som har det lägsta snittet på viltolyckor, ligger i topp vad gäller kollisioner med ren. Under januari till september inträffade 673 renolyckor. Det är nästan dubbelt så många olyckor som med vilt (354).