Under årets fem första månader omkom sex personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige. Hälften av dem var kanotister.

Under åren 2012-2015 omkom endast en person i en kanotolycka under perioden januari till maj.

Orsaken till det ökade antalet dödliga kanotolyckor är inte klarlagt. Men Transportstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att en förklaring kan vara det vackra vårvädret i kombination med mycket kalla vatten.

"Vi vill uppmana alla kanotister att ta det extra försiktigt och alltid bära flytväst", säger Jonas Ekblad, analytiker för fritidsbåtolyckor på Transportstyrelsen.