En lastbil, en buss och en personbil kolliderade på Arlandaleden strax före påfarten mot E4. Två personer skadades allvarligt och en lindrigt, enligt Stockholmspolisen. En av dem fick föras till Karolinska universitetssjukhuset med helikopter.

Olyckan inträffade vid 13-tiden på söndagen och innebar först att trafiken fick stängas av helt i södergående riktning. Senare kunde ett körfält öppnas.