Hemmets personal beskrivs som experter på att hjälpa och skydda traumatiserade flickor som försöker dämpa sin ångest genom att utsätta sig för sexuella övergrepp, enligt Uppdrag granskning (UG).

Men sex av tolv flickor som UG kontaktat som bott på hemmet de senaste fyra åren – fram till i somras – uppger att de sålt sig under tiden de var där. Alla tolv säger att personalen visste vad som hände när flickorna gick från hemmet men att den bara ingrep ibland.

I en av flickornas journaler anges att hon har berättat för personalen vad hon gjorde utanför behandlingshemmet. Det står bland annat: "Hon berättar att hon träffat en man och sålt sex för 500 kr och en limpa cigaretter", och att män varit våldsamma mot henne.

2013 skriver polisen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att den är oroad över antalet anmälningar med anknytning till hemmet. På ett och ett halvt år har polisen fått in elva anmälningar om sexualbrott.

Personen som var chef när flickorna var där säger att personalen inte kan hindra flickorna att lämna hemmet. Socialtjänstlagen ger inte hvb-hem rätt att fysiskt stoppa flickor som är på väg att sälja sig.

– Vi kan inte hindra, det har vi inte rätt till, flickan har rätt att göra vad hon vill, säger chefen.