Fakta: Situationen för kvinnor i Pakistan

Stora delar av det pakistanska samhället genomsyras av konservativa och patriarkala uppfattningar, vilket begränsar kvinnors rättigheter inom alla områden.

I Pakistan är det främst männen som bestämmer och kvinnorna som är underordnade, även om kvinnorna har viktiga roller inom familjen. Hur en familj uppfattas av omgivningen beror mycket på hur kvinnorna anses uppföra sig. En utbredd uppfattning, i synnerhet på landsbygden, är att det är bäst att kvinnor stannar i hemmet och har så lite kontakt som möjligt med det motsatta könet.

I de större städerna har den extrema könssegregeringen dock i stort sett försvunnit.

Källa: Landguiden

Varför ska jag skämmas? Det är naturligt. Varför är det pinsammare att köpa mensskydd än kondomer?

Det var några av budskapen på de bindor som kvinnliga studenter – som fått nog av skambeläggandet kring mens – tidigare i år tejpade upp på väggarna i ett universitet i Lahore i Pakistan.

Mariam Adil, chef för det pakistanska startup-företaget Grid, växte själv upp i landet och är högst välbekant med stigmatiseringen. Men med hjälp av ett utbildande mobilspel vill företaget motverka de fördomar kring mens som fortfarande är djupt rotade på flera håll i världen – för varje nivå i spelet avlivas ännu en myt.

Vill skapa dialog

Spelet ska bland annat användas av en hjälporganisation i slumområdena i Kenyas huvudstad Nairobi.

– Tabun i samhället kan göra det svårt att skapa dialog kring menstruell hälsa. Men spelet kan snabbt öka medvetenheten och utmana sociala konstruktioner på ett roligt sätt. Särskilt unga flickor kan använda sig av spelet för att göra mens till ett bekvämare samtalsämne, säger Adil som också jobbar som analytiker på Världsbanken i USA.

Slutar skolan

I Pakistan anser många fortfarande att mens är något det ska talas tyst om och många flickor slutar helt i skolan när de börjat blöda.

– Stigmatiseringen rör sig snabbt från harmlösa flickskämt till allvarliga hälsoproblem när kvinnor varje månad förpassas till särskilda "menshyddor" eftersom de betraktas som orena. Politiker vill inte diskutera hälsoaspekterna eftersom ämnet är obekvämt och pappor byter kanal när reklam för bindor visas i tv, säger Adil och fortsätter:

– Det är vårt ansvar att bryta tystnaden och få fart på en förändring i samhället.