Fakta: Moln

Moln uppstår när fuktig luft stiger uppåt och avkyls. De består nästan alltid av små vattendroppar eller iskristaller.

I genomsnitt är två tredjedelar av jorden täckt av moln. De kan finnas mycket nära markytan eller på mycket hög höjd.

Höga moln är moln som befinner sig på en höjd av fem kilometer eller mer över markytan. Oftast rör det sig om så kallade cirrusmoln som är tunna och trådiga slöjor av iskristaller.

Källa: SMHI.

Det framgår av en studie som utförts av forskare i Sverige och Storbritannien.

– VI förväntar oss att detta har en avkylande effekt på klimatet, men vi vet ännu inte om så är fallet, säger Kevin Noone, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Forskarna, vars resultat publiceras i Nature Communications, använde sig av satellitlaser för att mäta hur cirrusmolnen på hög höjd påverkas av flygplanens kondensationsstrimmor längs vissa flygrutter på USA:s västkust och mellan Hawaii och Los Angeles.

De fann att molnen i genomsnitt var 22 procent tjockare längs rutterna jämfört med moln längre bort. Detta är en signifikant skillnad.

– Orsaken är sannolikt de sotpartiklar som flygplanen släpper ut, säger Noone.

Frågan är om den eventuella avkylande effekten kan motverka en del av den uppvärmning av klimatet som flygets utsläpp av växthusgaser medför. Noone är tveksam.

– Det rör sig om en ganska kortlivad effekt, och den påverkar klimatet bara regionalt, säger han.