"Det är klart att de är traumatiserade."

Sjuksköterskan Tina Dahl vid Läkare utan gränser, om de barn som förlorat sina föräldrar efter de senaste striderna i Sydsudan.

"För en 15-årig flicka i Sydsudan är risken högre att hon dör i barnsäng än att hon går ut grundskolan."

Melker Måbeck, internationell chef och tillförordnad generalsekreterare vid Röda korset.

Matpaket till 360 000 människor

Under perioden januari till juni 2016 kunde Röda korset bistå 360 000 människor med matpaket, 265 000 patienter med sjukvård och 115 000 invånare med rent vatten.

För första gången sedan 90-talet använder Röda korset återigen flyg för att släppa ner matpaket från luften, på grund av svårtillgängligheten och det underdimensionerade vägnätet.

Läkare utan gränser har 16 pågående projekt i landet och i genomsnitt behandlas 60 000 patienter per månad i en av de största insatserna hjälporganisationen genomför just nu.

Efter de senaste striderna startades mobila kliniker i bland annat huvudstaden Juba.

Källor: Läkare utan gränser, Röda Korset

Många barn hinner aldrig fylla fem

I januari 2011 bröt sig Sydsudan loss från Sudan och bildade världens yngsta nation. Efter årtionden av krig och konflikter är den unga nationen en av de minst utvecklade i världen.

Sedan den senaste konflikten bröt ut i december 2013 har över två miljoner människor tvingats på flykt från sina hem. Nära fyra miljoner människor lider av akut undernäring. Många av dem är kvinnor och barn. Landet står nu inför en allvarlig hungerkris som kommer att slå hårt mot landets befolkning.

Barnadödligheten är en av världens högsta och enligt siffror från 2013 dog 99 av 1000 barn innan de hunnit fylla fem år. Sydsudan är också ett av de farligaste länderna att föda i. Under 2014 låg mödradödligheten på 736 per 100 000 levande födslar. Knappt var sjätte vuxen kvinna kan läsa och skriva. 70 procent av barnen mellan 6 och 17 år har aldrig satt sin fot i ett klassrum.

Källor: Oxfam, Worldbank, Globalis

Bara de senaste dagarna har flera tusen människor flytt över gränsen till Uganda från Sydsudan, där oroligheterna fortsätter även efter det fredsavtal som ingicks i augusti i fjol.

Den svenska sjuksköterskan Tina Dahl från Lund är på plats i centrala Juba, där hon arbetar för Läkare utan gränser. Hon befinner sig i kyrkan Sankta Theresa och sorl och röster hörs i bakgrunden när TT når henne per telefon.

– Det är väldigt mycket folk och långa köer. Jag uppskattar att det är omkring ett par tusen människor här, säger hon.

Bär på småsyskon

Det är Tina Dahls första uppdrag utomlands. Sedan en tid tillbaka råder ett förhållandevis lugn i landet, men fortfarande kommer skottskadade människor in till kliniken, berättar hon:

– Jag har också mött unga flickor som kommer bärande på sina småsyskon och som berättar att mamman är död. Det är klart att de är traumatiserade.

Läkare utan gränser använder sig av mobila arbetslag som tar sig till områdena där behoven är som störst. Många av de behövande är barn. Barnen drabbas av malaria, undernäring och av skador som de ådragit sig när de flytt undan striderna.

– En hel del av barnen, men också många vuxna, uppvisar stressyndrom med smärta i kroppen, oro och huvudvärk, säger Tina Dahl och tillägger att personalen jobbar hårt från morgon till kväll för att hinna hjälpa så många som möjligt.

Regnperioden innebär att många dessutom drabbas av luftvägsinfektioner och feber, eftersom de tvingas sova under bar himmel.

Sårade och skadade

Även Röda korset har intensifierat sina insatser, uppger Melker Måbeck, internationell chef och tillförordnad generalsekreterare vid Röda korset.

– Det är full fart på vår personal som fortfarande behandlar sårade och skadade. Det är också stor risk för ett kolerautbrott nu så behovet av rent vatten är mycket stort. Sydsudan är ett av de absolut svåraste länderna att verka i, det är jättesvårt rent logistiskt, säger Måbeck.

Under 2012-2014 var Melker Måbeck delegationschef vid Internationella rödakorskommitténs insats i Sydsudan, där en redan plågad befolkning utsätts för allt hårdare prövningar.

– Vi är mycket oroade över situationen i landet. En slående bild som jag hade med mig från min tid där är att för en 15-årig flicka i Sydsudan är risken högre att hon dör i barnsäng än chansen att hon går ut grundskolan, säger Melker Måbeck.