Fakta: MP-kongressen

Kongressen hålls i Karlstad den 13-15 maj. Isabella Lövin och Gustav Fridolin föreslås bli nya språkrör.

Det är en så kallad temakongress, vilket innebär att det inte är fri motionsrätt. Alla motioner måste vara på temat global, hållbar utveckling.

Flera av motionerna handlar om flyktingpolitik, bland annat finns krav på en flyktingamnesti, att reglerna för anhöriginvandring återställs, att medicinska åldersbedömningar inte ska förekomma och att MP ska ta avstånd från beslutade åtstramningar i asyl- och migrationspolitiken.

Partistyrelsen har i sin proposition för en global, hållbar utveckling förslag på att MP ska verka för förbättringar i svenskt flyktingmottagande och för etablering av nya invånare, så att Sverige så snart som möjligt ska kunna återgå till mer humana flyktinglagar.

Förslaget, som ska behandlas på Miljöpartiets kongress i Karlstad i helgen, kräver att "jakten på papperslösa och antalet tvångsutvisningar" kraftigt ska minska. Ett förslag som går på tvärs mot den flyktingpolitik som den rödgröna regeringen driver för tillfället.

– Vi har väldigt många människor i migrationssystemet just nu och en sådan amnesti skulle innebära en betydlig försening för behandling av de ärendena, så det är inte aktuellt, säger Isabella Lövin.

Lever gömda

Partistyrelsen säger blankt nej till att ge amnesti åt de 25 000–40 000 gömda och papperslösa som bedöms leva i Sverige. Motiveringen är att Migrationsverket behöver lägga resurserna på alla asylansökningar som nu väntar på behandling.

– Partistyrelsen har yrkat avslag med en väldigt god motivering. Jag hoppas att kongressen godtar det, säger Lövin.

Men motionen om amnesti får stöd av flera tunga lokalavdelningar, hittills av bland andra Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg och av Grön Ungdom.

– Det här ska gälla dem som har ärenden som är äldre än hösten 2015. Det handlar om människor som kanske levt som gömda i upp till åtta år, som väntar på att få lämna in en ny asylansökan och inte vill åka tillbaka till hemlandet på grund av stor rädsla, säger Niclas Persson, kommunalråd i Örebro.

Brett stöd

Besvikelsen över att Miljöpartiet i regeringsställning varit med om att lägga flyktingpolitiken på EU:s lägsta nivå är stor. Efter regeringsbeslutet tvingades en särskild dialogkonferens fram i partiet, som mynnade ut i att MP nu ska lägga det politiska krutet på att bygga ut mottagningskapaciteten för flyktingar och se till att den tillfälliga lagen blir så kortvarig som möjligt.

Nu kan kravet på en flyktingamnesti bli en möjlighet att visa att partiet vill ha en generös flyktingpolitik.

– Jag har ganska stora förhoppningar. Jag tror att det är ganska många medlemmar som är besvikna efter höstens snabbt omsvängda migrationspolitik. Jag tror att det finns ett väldigt brett stöd ute i landet, säger Niclas Persson.