Migrationsverket har inlett en upphandling av asylboenden på fartyg och bostadsplattformar. Detta ska bli ett komplement till de boenden på kursgårdar, vandrarhem, husvagnar med mera som redan hyser flyktingar.

Verket kan i nuläget inte säga hur länge en flykting kan få bo i ett flytande boende, men skriver på sin hemsida att asylsökande kan komma att få bo på fartyg eller plattform under en längre tid. Det blir leverantörernas ansvar att ordna kajplats och vid behov söka bygglov. För att få vara med i anbudsförfarandet ska de erbjuda helpension. På fartygen och plattformarna ska det utöver sovplatser finnas matsal, tv-rum, lekhörna för barnen och wi-fi.

Upphandlingen pågår till och med den 3 december.