Över 100 organisationer arbetade förra året med flyktingmottagning på uppdrag av svenska kommuner, att jämföra med omkring 50 året innan, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Till det kommer knappt 700 organisationer med social inriktning i hela landet som gjorde andra insatser, enligt en analys från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

– Det är skett en enorm ökning, säger Julia Grosse, analytiker på MUCF.

Myndigheten har frågat organisationerna om deras arbete. Det akuta flyktingmottagandet, som att hjälpa till med mat, kläder och transporter, är en viktig del. Andra vanliga aktiviteter är språkkaféer, läxhjälp och att skapa mötesplatser där nyanlända kan få kontakt med personer som är etablerade i det svenska samhället.

Göteborg sticker ut som den kommun som köpte överlägset mest tjänster från organisationer inom civilsamhället.

De organisationer som samarbetat med kommuner upplever inte att det påverkat deras självständighet att få ekonomisk ersättning från den offentliga sektorn.

En negativ aspekt som organisationerna uppger är bristande kunskap bland tjänstemän om den ideella sektorn.