Flyktingströmmen ökar trycket på lärarna och det finns skäl att känna oro för deras arbetsbelastning, skriver facket Lärarförbundet på Dagens Nyheters debattsida.

Förbundet sluter sig till ett förslag om lärarassistenter i skolorna för att avlasta lärarna, för att exempelvis fylla i blanketter och planera frilufsdagar.

Dessutom vill Lärarförbundet att socialpedagoger anställs, som kan vara stöd på olika sätt.