– Jag måste ha tilltro till att kommissionen sätter press på EU:s medlemsländer som har varit med och beslutat det här.

Migrationsminister Morgan Johansson till TT på frågan om hur stor tilltro han har till EU:s system för omfördelning av asylsökande.

I september beslutade EU att 160 000 asylsökande ska omfördelas från Italien och Grekland till andra länder. När EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos gästade Stockholm på måndagen stod det klart att Sverige, som redan tagit emot flest asylsökande i EU i förhållande till folkmängden, inte behöver ta emot några av dessa – och att asylsökande som är i Sverige ska omfördelas till andra länder.

Men hittills har många EU-länder trilskats, backat på löften och bara 160 asylsökande omfördelats, och migrationsminister Morgan Johansson (S) svarar så här på TT:s fråga om hur stor tilltro han har till systemet:

– Jag måste ha tilltro till att kommissionen sätter press på EU:s medlemsländer som har varit med och beslutat det här.

"Ganska fort"

Johansson pekar på att systemet ska löpa på två år, och att det bara gått ett par månader efter beslutet.

– I början handlar det om att sätta upp ett system, sedan tror jag att det kan gå ganska fort.

Som mest kan det handla om 54 000 asylsökande som förs från Sverige eftersom det antalet blivit "över" sedan Ungern sagt nej till omfördelning. Hur många det faktiskt blir diskuteras ännu.

När TT frågar Avramopoulos om vad kommissionen kan göra mot trilskande medlemsländer säger han att verktygen är "politiska och legala", men vill inte ge några detaljer.

Han uppger dock att antalen i fördelningen mellan länderna kan vara klara inom mycket kort.

– Vi har ingen tid att förlora.

Oklart om pengar

Kommissionens kan dra trilskande medlemsstater inför EU:s domstol, en process på minst två år. Men Johansson anser att de vapen som finns måste användas.

Ännu är det inte klart hur mycket extra pengar, förutom de summor Sverige redan får, som EU kan stötta regeringen med.

Avramopoulos pratade också gränskontroller, biometriska data vid passkontroller, terrorismbekämpning och vapenlagstiftning med inrikesminister Anders Ygeman (S). Han säger att Avramopoulos luftat förståelse för de farhågor svenska jägare och sportskyttar fört fram.

– Vi har sagt att vi ska ha en konstruktiv dialog framöver, säger Ygeman.