– Flyktingströmmen är som en levande flod. Det här är människor av kött och blod som gör allt de kan för att ta sig vidare.

Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare för Läkare utan gränser.

Fakta: Många hinder på flyktvägen

Länder i Europa med kontroller och andra restriktioner vid gränser:

Tyskland: Har temporära gränskontroller med särskilt fokus på gränsen till Österrike. Cirka 3 000 flyktingar kommer till Tyskland från Österrike per dag.

Österrike: Har temporära gränskontroller med särskilt fokus på gränsen till Slovenien. Vill sätta ett tak på antalet asylsökande. Aviserade förra veckan att de inte kommer att släppa igenom migranter till Tyskland som vill söka asyl i andra västeuropeiska länder. Personer med falska handlingar eller uppgiven falsk identitet får sedan en tid tillbaka inte komma in i landet från Slovenien.

Frankrike: Införde gränskontroller efter terrordåden i Paris i november.

Sverige: Införde gränskontroller den 12 november och id-kontroller den 4 januari.

Danmark: Införde gränskontroller efter att Sverige startat med id-kontroller.

Kroatien, Serbien och Makedonien: Kommer endast släppa igenom flyktingar som vill söka asyl i Österrike och Tyskland. Släpper inte igenom andra grupper än syrier, irakier och afghaner.

Norge: Temporära gränskontroller med särskilt fokus på hamnar.

Källor: EU-kommissionen, Reuters, AFP, Migrationsverket.

Fakta: Över 30 000 till Grekland i år

Antalet migranter som har kommit till Grekland via sjövägen, månad för månad:

2016:

Januari (1–17/1): 31 244.

2015:

December: 108 742.

November: 151 249.

Oktober: 211 663.

September: 147 639.

Augusti: 107 843.

Juli: 54 899.

Juni: 31 318.

Maj: 17 889.

April: 11 873.

Mars: 6 583.

Februari: 2 480.

Januari: 1 472.

Totalt 2015: 853 650 migranter.

Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som id-kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men började tillämpas först den 4 januari. Sedan den 12 november genomförs gränskontroller i Sverige.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltig id-handling med foto. Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Under den senaste sjudagarsperioden, 13–19/1, har 884 personer sökt asyl i Sverige. Under den föregående sjudagarsperioden var antalet 919 personer.

I slutet av december sökte kring 2 000 personer asyl i Sverige under en sjudagarsperiod. I mitten av december låg antalet kring 3 000 per sjudagarsperiod. I oktober var siffran kring 1 500 personer i snitt per dag och totalt ansökte drygt 48 000 personer asyl i Sverige den månaden. Under september var antalet asylsökande 24 346.

Fjolåret var ett rekordår med närmare 163 000 asylsökande i Sverige.

Källa: Näringsdepartementet, Migrationsverket.

En kris för det humanitära mottagandet – den beskrivningen gör Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare för Läkare utan gränser, av det som andra kallar för flyktingkrisen.

– Vi kan redan konstatera att EU:s hanterande har förödande konsekvenser för flyktingarnas fysiska och mentala hälsa, säger han till TT och kritiserar att det satsats på att skydda gränser i stället för att skydda flyktingar.

Vägarna genom Europa har blivit snårigare för människor på flykt, med återinförda gränskontroller i flera EU-länder. Men flyktingströmmen tar inte paus. Under årets första 17 dagar hade över 31 000 människor tagit sig till Grekland sjövägen – drygt 21 gånger fler än under hela januari 2015, visar siffror från Internationella organisationen för migration (IOM).

– De flesta är överens om att trycket är fortsatt stort och minst lika många kommer att komma till Europa från Turkiet till Grekland 2016 under nuvarande förutsättningar, säger Urban Hilding, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Kraftig minskning

Sedan papperslösa flyktingar – med sikte på Sverige – möttes av id-kontroller har antalet asylsökande minskat kraftigt, från omkring 3 000 per vecka i mitten på december till runt 900 per sjudagarsperiod i nuläget.

– Det har gått ner i ungefär den takt som jag trodde, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till TT, och påminner att åtgärderna är nödvändiga för att kunna ge asylsökande ett värdigt mottagande.

Det sker alltid en minskning av asylsökande under vintern. Men säsongsnedgången är mycket mindre jämfört med andra år, eftersom vägen mellan Turkiet och Grekland använts i en större omfattning under 2015 än tidigare år.

– Vi ser ett flöde just nu på den rutten upp via Kroatien, Slovenien, Österrike och Tyskland på kanske 2 000–3 000 dagligen, säger Hilding.

Nya vägar

Om en gräns stängs uppstår omedelbart nya vägar, konstaterar Eggermont.

– Flyktingströmmen är som en levande flod. Det här är människor av kött och blod som gör allt de kan för att ta sig vidare.

Med id-krav och gränskontroller har det blivit svårare att ta sig norrut för många flyktingar. Vissa tvingas vända vid gränsen, andra har redan börja söka efter nya flyktvägar – ibland med hjälp av smugglare.

– Folk hamnar i ett ingenmansland, ofta utomhus. Det här är ovärdigt Europa.

Kan fasta i Grekland

Hundratusentals flyktingar kan fastna i Grekland om inte EU-beslutet att omfördela asylsökande i Europa blir verklighet, varnar migrationsministern.

– För varje vecka som går kommer förhållandena i Grekland att försämras, säger Johansson.

Han känner sig inte träffad av kritiken mot EU:s hantering av flyktingkrisen.

– Jag skäms inte ett ögonblick över det som Sverige har gjort. Tvärtom är jag väldigt stolt över att Sverige är det land som tagit störst ansvar av alla EU-länder.

– Men det finns även gränser för oss.