Sex av tio flyktingar som kommer till Danmark har ingen högre utbildning än grundskolan. Var tionde har noll till fyra års skolgång.

Det visar en undersökning bland 1 044 flyktingar som kom till 20 danska kommuner under första halvåret 2015, som danska utlännings-, integrations- och bostadsdepartementet gjort, enligt Kristeligt Dagblad.

Forskaren Marie Louise Schultz-Nielsen säger att det är en utmaning för integrationen med lågutbildade flyktingar.