Bakgrund: Afghanistan

Afghanistan har runt 32 miljoner invånare och befolkningen består av många olika etniska grupper. Den största är pashtunerna, men där bor även tadzjiker, uzbeker, hazarer och turkmener. Landet är enligt författningen en islamisk republik.

Afghanerna har sedan 1970-talet aldrig fått uppleva någon varaktig fred. Efter terrordåden den 11 september 2001 gick en USA-ledd styrka in för att driva bort talibanerna, som då styrde landet och ansågs ha gett terrornätverket al-Qaida en fristad.

Sedan dess har en utländsk styrka på som mest 130 000 man funnits i landet. Vid årsskiftet minskades den till 13 000 och Afghanistan återtog ansvaret för säkerheten i landet.

Talibanrörelsen är djupt splittrad efter beskedet om att ledaren mulla Omar varit död sedan 2013, vilket den bekräftade i slutet av juli. Trots det lyckades talibaner inta staden Kunduz i norra Afghanistan under ett par dagar i slutet av september.

Under förra året dödades 3 699 civila i strider i Afghanistan, det högsta antalet sedan FN började föra statistik 2009. En ökning som enligt Svenska Afghanistankommittén har fortsatt under 2015.

Afghanistan blev nyligen Sveriges största biståndsland, med en årsbudget på 900 miljoner kronor.

Fakta: Ashraf Ghani

Född 1949 i provinsen Logar i en pashtunsk familj.

Blev landets president i september 2014, efter att ha tjänstgjort som finansminister samt arbetat med överlämnandet av säkerhetsansvar från Natostyrkorna till afghanska myndigheter.

Har läst vid American University i Beirut i Libanon och har en doktorsexamen i antropologi från Columbia University i New York.

Gift med Rula Ghani. Paret har en dotter och en son.

Undervisade i USA under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan, och har arbetat för Världsbanken. Efter terrordåden mot USA:s östkust den 11 september 2001 kommenterade han utvecklingen i Afghanistan hos bland andra tv-kanalerna BBC och CNN. Blev rådgivare till FN:s Afghanistansändebud Lakhdar Brahimi efter att talibanerna störtats.

– Vi är överens om att det är ett gemensamt problem, sade Ashraf Ghani på en pressträff ihop med Stefan Löfven i regeringskansliet Rosenbad.

Hittills i år har över 36 000 afghaner sökt asyl i Sverige varav cirka 21 000 ensamkommande barn.

Nu skärper Sverige asylpolitiken för att färre ska söka sig hit. Men situationen i Afghanistan måste ändras radikalt för att minska behovet att fly, enligt såväl Ashraf Ghani som Stefan Löfven.

– Vårt folk måste känna att de har ett hemland, ett säkert hemland, säger den 66-årige presidenten som tillträdde i fjol.

Flyende hopp

Men dagens Afghanistan är ett land präglat av sinande framtidshopp. Makthavarna ser med oro på det stora utflödet av yngre, mer resursstarka medborgare – så kallad brain drain. En färsk rapport från biståndsorganisationen Asia Foundation om tillståndet i Afghanistan visar att 40 procent av över 9 500 intervjuade afghaner skulle lämna landet om de hade möjlighet, skriver Dagens Nyheter.

Förutom problemet med talibanerna i Afghanistan finns enligt FN extremiströrelsen Islamiska staten (IS) i 25 av 34 provinser. Där är alltså säkerhetsläget allvarligt och av det skälet menar Svenska Afghanistankommittén att ett återvändandeavtal kan bli svårt att genomföra i praktiken; risken finns att återvändarna inte kan åka hem utan blir internflyktingar i vissa delar av landet, särskilt i städerna.

Flyktingströmmen från Afghanistan har tilltagit kraftigt i år. Få av de ensamkommande barnen nekas asyl, men för gruppen afghaner utan rätt att vistas här har Migrationsverket efterlyst ett avtal som underlättar för dem att återvända hem.

– Vi vill hitta en lösning för dem som inte får asyl i Sverige att hitta en väg tillbaka till Afghanistan, säger Stefan Löfven.

Varmt tack

Ashraf Ghani, som varmt tackade alla de svenska soldater som tjänstgjort i landet och hyllade de svenskar som stupat där, hade inget svar på TT:s fråga om vilka delar av landet han bedömer som säkra för återvändande flyktingar:…

– Vi ska arbeta uppriktigt tillsammans för att hitta det rätta villkoren i de kommande diskussionerna.

Vid besöket skrev Ashraf Ghani och Stefan Löfven under ett avtal om mänskliga rättigheter i Afghanistan. Särskilt kvinnor och flickors ställning ska stärkas. Avtalet tar också sikte på antikorruption, enligt statsministern.

Afghanistan är numera Sveriges största biståndsland. Ett tioårigt program omfattar 8,5 miljarder kronor.