Fakta: Två utvärderingar pågår

Den före detta socialdemokratiska riksdagsledamoten Tone Tingsgård fick i somras regeringens uppdrag att utvärdera den samlade svenska insatsen i Afghanistan. Resultatet ska redovisas i slutet av nästa år.

Samtidigt har det nyligen beställts en konsekvensanalys av Sveriges deltagande i den Natoledda Isaf-insatsen i Afghanistan av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, som ska bli klar till juni 2016.

Sverige har sedan årsskiftet 2001/2002 haft totalt 9 000 soldater i Afghanistan. Som mest har det varit drygt 500 svenska soldater på plats i landet, men sedan hösten 2014 har antalet krympt till ett 50-tal personer, som i första hand är rådgivare.

Fakta: Ghani tillträdde i fjol

Den nu Sverige-aktuelle 66-åringen Ashraf Ghani blev Afghanistans president i fjol efter en utdragen valprocess. Han återvände till landet sedan talibanstyret störtades 2001 och han har tidigare bland annat varit finansminister och arbetat med överlämnandet av säkerhetsansvar från Natoledda styrkor till afghanska myndigheter.

Ghani leder ett land som härjats av krig och inbördeskrig sedan 1980-talet. Det försämrade säkerhetsläget förklaras bland annat av att krigsherrar och talibaner gått till offensiv sedan den Nato-ledda Isaf-insatsen reducerats kraftigt.

Nya gemensamma krafttag mot den organiserade flyktingsmugglingen från Afghanistan, som fört minst 11 000 ensamkommande flyktingbarn från landet till Sverige i år, är en fråga som utrikesminister Margot Wallström (S) ska prata med Ghani om nästa vecka.

Smugglarna verkar i första hand föra hit vissa folkgrupper, som de utsatta hazarerna.

– Det behöver vi förstås ta itu med, säger hon

Diskuterar avtal

Diskussioner om ett återtagandeavtal med den afghanska regeringen, som ska hjälpa flyktingar därifrån att ta sig tillbaka till hemlandet, har redan inletts, enligt Wallström.

Enligt statsminister Stefan Löfven, som också träffar Ghani nästa vecka, kan denna fråga komma att föras upp på EU-nivå.

– Vi måste på något sätt se till att återvändande fungerar gentemot många olika länder, men det är också en fråga där jag tror att EU är en bra aktör, säger han.

I Sverige har två statliga utvärderingar av insatserna i Afghanistan tillsatts i år.

– Ingen kan ju vara nöjd med resultatet. Det pågår fortfarande stridigheter. Det är en jättesvår situation för Afghanistan, säger Wallström.

Hon vill dock avvakta med att bedöma insatsernas trovärdighet.

Enligt Bengt Kristiansson, vice ordförande i Svenska Afghanistankommittén, är en förklaring till det dåliga säkerhetsläget, att grannländerna för ett så kallat ombudskrig i landet.

– Pakistan är ju helt avgörande för vad som händer i Afghanistan, säger han.

Västvärldens insatser har dessutom haft problem att få legitimitet, då de haft för mycket militär prägel.

Största biståndslandet

Vad gäller civilt bistånd är Sveriges fokus på kvinnor och barns rättigheter och utbildning.

– Och det handlar om att få fart på ekonomin, så att unga människor får möjlighet att försörja sig, säger Wallström.

Afghanistan blev nyligen Sveriges största biståndsland, med en årsbudget på 900 miljoner kronor.

– Efter att vi har investerat så mycket i det här landet måste vi visa att vi kan vara uthålliga och konsekventa i våra prioriteringar och hur vi arbetar med Afghanistan.