Frågan kring ifall fastigheter som disponeras av kungen skulle kunna användas som asylboende har blossat upp, men i dag är det inte aktuellt, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

Fastigheterna ägs av Statens fastighetsverk (SVF).

– Självklart i en sådan här situation så måste man alltid vara öppen om det skulle komma på tal eller att Statens fastighetsverk skulle kontakta oss, säger Thorgren.

Hon poängterar att kungafamiljen är starkt engagerad i flyktingfrågan genom att stötta etablerade organisationer.

Johan Zetterberg, fastighetsdirektör vid SVF, säger det nu ska utredas om någon fastighet som disponeras av kungafamiljen går att använda som asylboende.

– Jag har tagit kontakt med ståthållaren inom hovet för att vi ska titta igenom det här, säger han till TT.

Zetterberg säger att han och ståthållaren var för sig ska gå igenom beståndet för att se om det finns någon byggnad som skulle kunna vara möjlig.

– Det stora hindret är ju egentligen att de här byggnaderna har ett väldigt högt kulturhistoriskt värde.