Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick klagomål i förra veckan om det aktuella boendet, som drivs av Learning & Consulting by OC, och gjorde då inspektion. Den visade så allvarliga missförhållanden att IVO gjorde bedömningen att det finns fara för liv, hälsa och personlig säkerhet för ungdomarna som bor där.

"Oerhört allvarligt"

– Vi ser oerhört allvarligt på det här, eftersom vi förbjuder fortsatt verksamhet, förklarar inspektör Tove Hedåborg den ovanliga åtgärden.

Klagomålen handlade om två fall av misshandel, ett sexuellt övergrepp mellan ungdomar och också att personal ska ha använt våld mot en ungdom, men i det sistnämnda fallet går versionerna av vad som hänt isär.

– Vi anser inte att verksamheten har säkerställt nödvändiga åtgärder för att se till att den här typen av incidenter inte inträffar igen, säger Tove Hedåborg.

IVO gör bedömningen att mellan 30 och 35 ungdomar bor på boendet, men helt säkra uppgifter har inte gått att få.

– De har inte kontroll över hur stort antal ungdomar som finns på boendet, och heller inte alltid vilka de är, säger Tove Hedåborg.

Boendets vd Malin Novakovic medger att verksamheten i flera avseenden inte fungerat på ett tillräckligt bra sätt och att det uppstått bråk.

"Uppgifter om att bråk uppstått mellan ungdomar stämmer. Vi beklagar givetvis detta och personalen gjorde även en polisanmälan enligt gängse rutiner. Samtidigt får man nog ha förståelse för att om ett antal nästan vuxna pojkar bor tillsammans så uppstår det ibland konflikter", säger Novakovic i ett pressmeddelande.

Kritiserar utredningen

Samtidigt betonar Malin Novakovic att IVO inte gett dem någon möjlighet att rätta till bristerna:

"IVO har inte ens kontaktat mig efter sin senaste inspektion".

Hon säger vidare att det finns "uppenbara brister" i utredning och att mycket fakta saknas.

"Vi kommer nu att se till att IVO får relevanta underlag. Vi känner tillförsikt till att en överprövning kommer att leda till ett helt annat beslut".

De ensamkommande ungdomarna har placerats på boendet av olika kommuner i landet och dessa har nu fått besked om missförhållandena för att kunna hitta nya hem. Vissa kommuner har redan omplacerat "sina" ungdomar till andra boenden.

Beslutet om att stänga verksamheten gäller omedelbart, men verksamheten får fram till onsdag på sig att verkställa beslutet.