– Det är den allt annat överskuggande frågan just nu när svenska folket funderar på samhällsfrågor.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap i Göteborg, om att frågan om immigration och integration hamnar högst i senaste Som-rapporten. (TT)

Fakta: Som-undersökningen

Som-institutet, en del av Göteborgs universitet, har gjort sin enkätundersökning årligen sedan 1986.

Den nu aktuella enkäten gick till drygt 16 000 personer i ett statistiskt urval av befolkningen. Enkäten, som går ut per post men också går att svara på via nätet, är riktad till boende i Sverige som är mellan 16 och 85 år.

Svarsfrekvensen blev 51 procent (totalt 8 261 svarande), vilket var något lägre än året före.

Studiens främsta styrka är att svaren visar förändringar över tid.

Källa: Som-institutet, Göteborgs universitet.

Fakta: Synen på invandrade och migration

Andel som tycker att förslaget "ta emot färre flyktingar" är mycket eller ganska bra, uppdelat efter partisympatier:

Vänsterpartiet: 13 procent.

Miljöpartiet: 13.

Centerpartiet: 26.

Socialdemokraterna: 29.

Liberalerna: 30.

Kristdemokraterna: 40.

Moderaterna: 42.

Sverigedemokraterna: 93.

Fotnot: totalt för alla som svarade är andelen 40 procent jämfört med 43 procent året innan.

Källa: Som-institutet, Göteborgs universitet.

Fakta: Viktigaste samhällsfrågorna

Vilken/vilka samhällsfrågor/samhällsproblem är viktigast i Sverige i dag? (Siffrorna för året innan inom parentes)

1) Integration/immigration 53 procent (27).

2) Utbildning 29 procent (40).

3) Sjukvård 24 procent (33).

4) Arbetsmarknad 21 procent (24).

5) Äldrefrågor 13 procent (18).

Källa: Som-institutet, Göteborgs universitet.

Fakta: Oro inför framtiden

"Om du ser till läget i dag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?"

Miljöförstöring 48 procent.

Terrorism 48 procent.

Förändringar i jordens klimat 47 procent.

Ökad rasism 41 procent.

Politisk extremism 41 procent.

Ökad främlingsfientlighet 40 procent.

Militära konflikter 36 procent.

Religiösa motsättningar 36 procent.

Källa: Som-institutet, Göteborgs universitet.

Det som oroar mest inför framtiden är miljöförstöring, terrorism och klimatförändringar.

Men samtidigt tycker över hälften av svenskarna, 53 procent, att den viktigaste samhällsfrågan handlar om immigration och integration. Det framgår av den årliga enkätundersökningen från Som-institutet vid Göteborgs universitet.

– Det är den allt annat överskuggande frågan just nu när svenska folket funderar på samhällsfrågor, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap i Göteborg.

Förändringen från ett år tidigare är dramatisk. Då angav 27 procent att invandringsfrågor var viktigast. Årets undersökning genomfördes till största delen under hösten 2015, då flyktingsituationen var extremt uppmärksammad.

Men det är en komplex bild som målas upp, där båda sidor i debatten, det vill säga personer med positiv respektive negativ inställning till invandring, rankar frågan som viktigare än tidigare.

Få "vet ej"

I den ena vågskålen finns exempelvis ett minskat motstånd mot att ta emot flyktingar och ett ökat stöd för att invandrarnas nationella kultur ska bevaras.

I den andra bland annat en ökad andel som ser flyktingfrågan som ett samhällproblem och en ökad beredskap att engagera sig i organisationer som vill stoppa invandringen.

– Frågans genomslag på den politiska agendan har mobiliserat engagemanget på alla håll, säger Marie Demker, också hon professor i statsvetenskap i Göteborg.

– Man ser tydligt att det är en väldigt liten andel som inte har någon uppfattning alls. Befolkningen är verkligen mobiliserad i den här frågan.

Minus för politiken

Allra tydligast blir polariseringen, inte oväntat, när partisympatierna vägs in. Oron och motståndet är som störst bland dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Skillnaderna går igen även i folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner, där de politiska institutionerna får svidande betyg.

När andelen som har förtroende för en institution vägs samman med andelen som saknar förtroende för den, hamnar exempelvis de politiska partierna på -30 och regeringen på minus -7. Som jämförelse har ettan på listan, sjukvården, en positiv balans på +56 före universitet/högskolor på +52 och polisen på +50.

Jämfört med medelvärdet bland de svarande har de som sympatiserar med Sverigedemokraterna lägre förtroende för allt utom kungahuset.

– Vi ser ett stort samband med synen på flyktingmottagandet och hur samhällsförtroendet ser ut, säger Lennart Weibull, seniorprofessor på Som-institutet.