– Snart blir det snö och is. Vintern kommer.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker manar till hjälp åt flyktingar i Europa. (TT)

Fakta: EU:s asylpolitik

En grundsten i EU:s gemensamma asylpolitik är den så kallade Dublinförordningen, som stipulerar att asyl ska sökas i det land i EU dit den asylsökande först anländer. Principen har dock blivit allt mer överkörd på sistone då många nyanlända i stället väljer att registrera sig först när de kommer till det land där de önskar stanna.

För att lösa problematiken har EU-kommissionen lovat komma med nya förslag på en gemensam asylpolitik i mars 2016. Dessförinnan väntar också nya förslag om gränsskyddsmyndigheten Frontex redan i december i år.

Efter det extrainsatta mötet i söndags om flyktingleden över västra Balkan hoppas EU-kommissionen få fart på hela hanteringen, både polisiärt och humanitärt.

– Snart blir det snö och is. Vintern kommer, varslade ordförande Jean-Claude Juncker om i EU-parlamentet på tisdagen.

Men han var samtidigt djupt kritisk mot hur flera av länderna har agerat.

– Vi har sett länder som talar om varandra, men inte med varandra. . . Det är ganska anmärkningsvärt att vi blev tvungna att kalla in till ett extramöte bara för att förmå länder att berätta för varandra om flyktingar på väg. Det om något visar att EU inte mår bra just nu, sade Juncker.

Nytt förslag i vår

Men också kommissionen får kritik, från såväl anhängare som motståndare till flyktingmottagandet. EU välkomnar för få, eller för många, eller på fel sätt.

Överlag i EU är oenigheten stor om asylpolitiken. Ett hästjobb väntar för att få alla att acceptera det förslag till ny gemensam politik som ska läggas fram i vår. Önskemålet från exempelvis Tyskland och Sverige om att alla ska dela på ansvaret krockar med andras krav på att få bestämma själva.

Tvisteämnena lär bli många, exempelvis om skärpta regler för familjeåterförening, tillfälliga uppehållstillstånd och integration.

Tuffare linje

Den utdragna krisen har fått allt fler att betona behovet av ordning. Därmed har också Ungerns premiärminister Viktor Orban på sistone snarare stärkts än försvagats i sitt förespråkande av en restriktiv linje.

– Om vi kan hjälpa våra grannar med några goda erfarenheter så ska jag göra det, lovade en leende Orban när han klev in till mötet med grannländerna i Bryssel i söndags.