Fakta: FN-veckan i New York

Detta händer under FN-veckan:

19/9: FN:s toppmöte om flyktingar och migration. Statsminister Stefan Löfven talar.

20/9: Den flera dagar långa allmänna debatten i FN:s generalförsamling inleds med tal av bland andra generalsekreterare Ban Ki-Moon och USA:s president Barack Obama. Sveriges anförande hålls av utrikesminister Margot Wallström (det är dock oklart vilken dag det blir).

21/9: Generalförsamlingsdebatten fortsätter. Stefan Löfven lanserar sitt initiativ Global Deal som syftar till att skapa bättre villkor på världens arbetsmarknader. Kronprinsessan Victoria deltar.

Ministrar på plats: statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin, migrationsminister Morgan Johansson och folkhälsominister Gabriel Wikström.

Källa: Regeringen

Fakta: Flyktingsituationen i världen

Omkring 65 människor världen över beräknas vara på flykt undan krig och katastrofer. Den genomsnittliga tiden en person tillbringar i flyktingläger är 17 år.

Om alla människor på flykt skulle bo i samma land skulle det vara världens elfte största.

80 procent av världens flyktingar befinner sig i utvecklingsländer. Mer än hälften av dem– över 35 miljoner människor - befinner sig i enbart åtta länder. De är Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran, Etiopien, Jordanien, Kenya och Uganda.

Samtidigt har sex av världens rikaste länder – USA, Kina, Japan, Storbritannien, Tyskland och Frankrike – tillsammans enbart tagit emot 1,8 miljoner flyktingar (eller 7 procent av det totala antalet), enligt den brittiska hjälporganisationen Oxfam.

Kriget i Syrien, som nu är inne på sitt sjätte år, har skördat 300 000 dödsoffer. Närmare 5 miljoner syrier har flytt till främst grannländerna, enligt hjälporganisationen Care.

Källa: regeringen, AFP, Oxfam och Care

FN-toppmötet om flyktingar och migration drog igång under enormt säkerhetspådrag, parallellt med att polis grep den man som misstänks ligga bakom bomberna på Manhattan och i New Jersey. I ett avspärrat och mycket välbevakat FN-högkvarter, där bland annat en prickskytt kunde skymtas på ett tak, diskuterade världsledare det allt mer akuta behovet av delat ansvar för de 65 miljoner människor som är på flykt undan krig och katastrofer.

– Flyktingkrisen är global, den kan bara lösas gemensamt, sade en allvarlig statsminister Stefan Löfven kort innan han skulle gå upp i talarstolen.

– Vi i Sverige har gjort det som krävs, nu är det dags för andra länder att stiga fram och göra sitt.

Svenska FN-pengar

Ungefär samtidigt meddelade biståndsminister Isabella Lövin, som också deltar i FN-veckan, att Sveriges stöd till UNHCR utökas med 150 miljoner kronor extra och att befolkningsprogrammet UNDP får en halv miljard kronor. Stöden ingår i en satsning på totalt 1,6 miljarder kronor för att hjälpa människor på flykt, i synnerhet barn, som finns med i höständringsbudgeten.

Stefan Löfven säger sig vara hoppfull trots det svåra läget och betonar att konfliktförebyggande arbete och ett mer effektivt globalt system för migration är avgörande för att få bukt med frågan.

– Att få till ett gemensamt asylsystem och en jämnare fördelning av asylsökande mellan medlemsländerna är en av EU största utmaningar nu, konstaterar han.

IOM till FN

För att få fart på det globala flyktingarbetet väntades FN-toppmötet besluta om att den internationella organisationen för migration, IOM, ska införlivas i FN-systemet. Dessutom ska två nya ramverk skrivas.

– Ett av dem handlar om flyktingar och ska tas fram av UNHCR. Texten ska specificera bland annat vad mottagarländer har för ansvar och flyktingar för rättigheter, berättar Isabella Lövin.

Det andra ramverket handlar om migration. Det ska både belysa migrationens positiva potential och dess risker, som människohandel.

Fast i läger

Texterna syftar till att tydliggöra FN-ländernas ansvar i en tid då flyktingkrisen beskrivs som den värsta sedan andra världskriget. För många länder i Europa har den aktualiserats av konflikterna i Syrien, Irak och Afghanistan, men läget är också ytterst ansträngt i bland annat östra Afrika.

– Jag har själv varit i Dadaab i Kenya, ett jätteläger som funnits sedan 1991. Där bor hundratusentals människor, de flesta har flytt krigets Somalia och nu kan de inte komma någonvart, inte återvända hem och inte integreras i värdlandet, berättar Lövin.

Tisdagens toppmöte har USA:s president Barack Obama tagit initiativ till, med Sverige som en av medvärdarna. Det syftar till att hitta mer snabba lösningar för människor på flykt, bland annat med hjälp av näringslivet.