Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor kritiserar regeringen för beskedet om att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att införas om först ett år, rapporterar Sveriges Radio. Även Folkpartiet och Moderaterna anser att ett år är alldeles för lång tid.

Men enligt Morgan Johansson (S) har justitiedepartementet en snabbplan. Normalt ska propositioner som ska bli lag till sommaren lämnas till riksdagen före den 22 mars. Men det blir svårt att hinna med utredning, remissrunda och lagrådsbehandling innan dess.

– Men om vi får lämna den i maj, så hinner vi med. Det borde gå om riksdagen tycker att det här är angeläget, säger Johansson till TT.

Samma sak gäller för två andra lagstiftningsärenden som ingår i migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna – försörjningskravet vid anhöriginvandring och att kunna dra in dagersättning för den som fått avslag på sin asylansökan men ändå bor kvar i asylboende.

– Alla de tre sakerna bör vi kunna lösa med samma tidsplan, säger Morgan Johansson, som uppger att departementet lade upp sin tidsplan på torsdagen.