Fakta: Syrier på flykt

Kriget i Syrien är inne på sjätte året. Över hälften av befolkningen har drivits på flykt, omkring 280 000 människor har dödats och en politisk lösning är fortfarande långt borta.

De flesta syrier har flytt till grannländerna Turkiet, Jordanien, Libanon, Egypten och Irak. Enligt UNHCR befinner sig över 4,8 miljoner syriska flyktingar i regionen.

Runt 650 000 syrier har registrerats av UNHCR i Jordanien, vilket motsvarar ungefär 10 procent av befolkningen. Enligt den jordanska regeringen finns dock över en miljon syrier i landet.

I Jordanien finns sedan länge också många palestinska flyktingar — över 2 miljoner, enligt FN-organet UNRWA.

Källa: TT, UNHCR

Runt 650 000 syrier har registrerats av FN:s flyktingorgan UNHCR i Jordanien, men den jordanska regeringen säger att mer än 1 miljon syrier befinner sig i landet. Mer än vad Sverige eller något annat EU-land har tagit emot.

Löfven besöker

Flyktingkrisen står självklart i fokus när statsminister Stefan Löfven besöker Jordanien på söndag och måndag. Både Jordanien och Sverige har bjudits in av USA:s president Barack Obama att stå värd för ett flyktingtoppmöte i New York i september. Syftet där är att få världens rika länder att ta emot fler flyktingar, och att fördela ansvaret jämnare.

I våras varnade Jordaniens kung Abdullah att landet var på bristningsgränsen för vad man klarar av och vädjade om hjälp. I en intervju med BBC sade han att en fjärdedel av landets budget går till att hantera flyktingsituationen.

Löften om pengar

Det var två dagar före en stor givarkonferens för Syrienkrigets offer i London, där världsledarna utlovade stöd på motsvarande 90 miljarder kronor till regionen, varav runt 17 miljarder till Jordanien. Men det ställdes också krav på Jordanien och andra grannländer att bidra med utbildning och jobb till de miljontals människor som flytt dit.

Det är också ett krav som Stefan Löfven kommer att ha med sig till Jordanien. I dag är det svårt för syriska flyktingar att få tillstånd att jobba och frågan är inrikespolitiskt känslig eftersom jordanier och flyktingar konkurrerar om jobb.

Efter Londonkonferensen har den jordanska regeringen dock tagit en del steg framåt, rapporterar UNHCR. Det gör att fler syrier nu kan jobba lagligt.

"Förlorad generation"

Stefan Löfven kommer att besöka Zaatari, världens näst största flyktingläger och Jordaniens fjärde största stad. Runt 80 000 syrier lever där i dag, i vad som på ytan mer och mer börjar likna en stad. Där finns butiker, pizzabud, skolor, sjukhus och en huvudgata som döpts till Champs Elysées. Men levnadsförhållandena är bistra och de allra flesta av Jordaniens flyktingar bor inte i Zaatari eller något av de andra flyktinglägren. Runt 85 procent bor utanför lägren och av dem lever nio av tio under fattigdomsgränsen, enligt UNHCR.

FN:s barnfond Unicef varnar också för en förlorad generation som nu växer upp som flyktingar. Runt 35 procent av de syriska flyktingbarnen går inte i skolan i Jordanien. I stället är det många som tvingas att jobba, för låga löner och många timmar.