Fakta: De tar emot minst

De kommuner som tar emot minst flyktingar i förhållande till sin befolkning är:

Lekeberg 0,0 procent av befolkningen

Skurup 0,1 procent av befolkningen

Öckerö 0,1 procent av befolkningen

Vaxholm 0,1 procent av befolkningen

Gotland 0,1 procent av befolkningen

Vellinge 0,1 procent av befolkningen

Staffanstorp 0,2 procent av befolkningen

Hammarö 0,2 procent av befolkningen

Täby 0,2 procent av befolkningen

Lomma 0,2 procent av befolkningen

Kungsbacka 0,2 procent av befolkningen

Källor: Arbetsmarknadsdepartementet, SCB och Migrationsverket

Helsingborg är en av de kommuner som inte har avtal.

Peter Danielsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och han säger att den migrationspolitiska överenskommelsen inte kommer att förändra något i sak för hans kommun.

– Vi är en väldigt stor mottagarkommun i alla fall, via så kallad ebo-inflyttning, alltså att man fixar eget boende, säger Danielsson.

Han säger att han tolkar det tvingande förslaget som att staten i fördelning av flyktingar kommer att ta hänsyn till det mottagande som redan sker genom eget boende.

TT har pratat med kommunerna som enligt statistiken är sämst på att ta emot flyktingar. Bostadsbrist, är ett genomgående svar.

Täby, nordost om Stockholm, är en av de kommuner som tar emot minst antal flyktingar per innevånare. Kommunen har avtal med Migrationsverket och tar emot de flyktingar som myndigheten anvisar.

– Vi delar inte uppfattningen att vi inte hjälper till, säger Gripestam.

Brist på bostäder

Däremot är det inte så många flyktingar som frivilligt flyttar till Täby.

– Var människor ska bo, det finns inte med i den här uppgörelsen, säger han.

Lekeberg är den kommun som tar emot lägst antal flyktingar per innevånare. Håkan Söderman (M), kommunstyrelsens vice ordförande, tycker att det är en orättvis bild och pekar även han på bostadsbristen.

– Det beror inte på någon ovilja, säger han.

Gotland tillhör också bottenskiktet. Enligt Björn Jansson (S), ordförande i regionstyrelsen, beror det på att Migrationsverket hittills inte velat ha någon mottagning på Gotland på grund av det stora avståndet.

Men det finns ändå ett avtal mellan Migrationsverket och Gotland om att ta emot 250 flyktingar i år.

– Vi har ju sagt att vi är beredda att ta vårt ansvar för att se till att det blir fler, säger Björn Jansson.

Ett steg på vägen

Lena Micko (S), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tycker att det är bra att alla kommuner nu tvingas ta emot flyktingar. De extra tio miljarderna i år är nödvändiga, enligt henne.

– Men vi måste ha mer pengar nästa år också.

Finansminister Magdalena Andersson (S) menar att de tio miljarder som regeringen nu ska skjuta till är ett viktigt besked om att regeringen ser de problem kommunerna har. Hur pengarna ska fördelas är inte klart, inte heller huruvida det blir extra pengar till nästa år.

– Det får vi återkomma till, vi måste följa utvecklingen och analysera Migrationsverkets prognos. Sedan finns det möjlighet för regeringen att återkomma, säger hon.