– Det är lite paradoxalt. Motståndare till tillvalsordningen vill inte förlora förbehållet, men vill behålla det polisiära samarbetet.

Statsvetarprofessorn Møller Hansen om nej-sidans argument inför Danmarks folkomröstning om sitt rättsförbehåll i EU.

Fakta: Den danska folkomröstningen

Folkomröstningen äger rum torsdagen den 3 december. Väljarna ska rösta ja eller nej till att ersätta dagens rättsförbehåll (i princip undantag från ett visst EU-samarbete) med en så kallad tillvalsordning.

Den borgerliga Venstre-regeringen har ingått en uppgörelse med Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Konservative om att säga ja till tillvalsordningen och därmed ansluta sig till 22 förordningar som Danmark inte är en del av i dag.

Syftet med uppgörelsen är att ersätta det undantag som infördes efter att danskarna sade nej till Maastrichtfördraget 1992 och som ställer Danmark utanför en rad direktiv och förordningar.

Ja-sidan bygger bland annat sin argumentation på att polisen får det svårare att bekämpa brottslighet utan tillvalsordningen.

Nej-sidan varnar för att mycket makt förflyttas från politiker i Danmark till politiker i EU.

I folketinget finns det en majoritet för förslaget att ersätta förbehållet med en tillvalsordning.

Källa: Danmarks Radio (TT)

Veckorna före val brukar lyktstolpar och busshållplatser vara tapetserade med olika politiska budskap. Men inför folkomröstningen den 3 december är det inte särskilt många "ja" och "nej" i staden.

Danskarna ska rösta om huruvida ett av fyra förbehåll – i princip undantag från ett visst EU-samarbete – ska ersättas med så kallade tillvalsordningar. Det aktuella förbehållet rör det rättsliga samarbetet inom EU. Ett ja i folkomröstningen betyder utökat samarbete, med till exempel EU:s polisorgan Europol.

Ingen terrordebatt

Morgonen efter terrordåden i Paris laddade Danmarks utrikesminister Kristian Jensen (V) upp ett videoklipp på Twitter.

– Terrorangreppet i Paris har berört oss alla, och om det är något som terroristerna hatar så är det vår demokrati. Därför har jag tillbringat dagen med att rösta i folkomröstningen, sade han.

Han säger "ja" och det gör hans borgerliga Venstre också. Samma val rekommenderar bland annat Socialdemokraterna sina väljare inför folkomröstningen.

Men efter en kritikstorm raderade Jensen sin tweet. Många tycker att det var osmakligt att försöka plocka politiska poäng mitt i sorgen och chocken efter dåden som tagit så många liv. Och sedan dess har många politiker varit försiktiga med att dra in terrorism i valdebatten, även om valet har tydliga kopplingar till det polisiära samarbetet i Europa.

Flyktingkrisen utnyttjas däremot av Dansk Folkeparti i nej-kampanjen.

– Naturligtvis har dagens flyktingsituation påverkat valdebatten. I våras hade ja-sidan omkring 60 procent i opinionsmätningar, men nej-anhängarna har vunnit mark och har nu ungefär lika stort stöd som ja-sidan, omkring en tredjedel, säger statsvetarprofessorn Kasper Møller Hansen, vid Köpenhamns universitet, till TT.

Nej-sidan, där även det allra rödaste partiet Enhedslisten ingår, oroar sig för ett starkare EU där makt förflyttas från Danmark till Bryssel i viktiga frågor.

"Lite paradoxalt"

Ja-sidan uppmanar nu väljarna att hjälpa polisen genom att säga ja till totalt 22 förordningar, som innehåller samarbeten i frågor som bekämpning av människohandel och pedofilnätverk inom ramen för Europol. Utan ett ja kan Danmarks deltagande i Europol inte fungera, varnar ja-partierna – något som de flesta, även från nej-sidan, inte önskar.

– Det är lite paradoxalt. Motståndare till tillvalsordningen vill inte förlora förbehållet, men vill behålla det polisiära samarbetet, säger Møller Hansen.

Nej-partierna hävdar att Danmark kan ingå ett parallellt avtal för att behålla Europol. Men den vägen är osäker, varnar ja-sidan. Justitieministern och ja-förespråkaren Søren Pind (V) ser ett scenario där exempelvis Sverige sätter press på Danmark om ett särskilt parallellavtal om Europol ska förhandlas. Vad kräver Sverige i gengäld då? undrar han retoriskt i tidningen Politiken. Farhågan: Ett krav på större mottagande av flyktingar.