– Hamnarna ligger ju oftast ganska nära centrum, så det kan till och med vara bättre än vissa etableringar långt ute i skogen i norr.

Willis Åberg, boendeansvarig avdelningschef inom Migrationsverket, om den pågående upphandlingen av asylboenden på fartyg och bostadsplattformar.

Fakta: Upphandling i expressfart

Migrationsverkets upphandling av boende på fartyg och bostadsplattformar pågår den 23 november till den 3 december.

Leverantörerna måste erbjuda en helhetslösning för minst ett halvårs boende, inklusive kajplats och bygglov, om det behövs. De är även ansvariga för brandskydd.

Varje fartyg/plattform måste rymma minst 200 platser.

Utöver sovplatser ska varje boende ha matsal eller matplats, tv-rum eller samlingsrum, lekhörna för barnen och wi-fi.

Migrationsverket vill också att de asylsökande ska ha möjlighet att vid behov kunna ta sig från fartygen till förskola, skola, vårdcentral och bibliotek.

Källa: Migrationsverket

Förhoppningen är att flytande boenden ska kunna vara igång redan under första kvartalet 2016, kanske till och med före årsskiftet. Willis Åberg, boendeansvarig avdelningschef på Migrationsverket, hoppas på ett antal tusen platser. Redan innan anbudsförfarandet inleddes har intresset varit stort.

– Det är många som har hört av sig, säger han.

Vilka orter i Sverige som kan bli aktuella är en öppen fråga – Migrationsverket överlåter åt leverantörerna att ordna kajplats. Tanken är att flyktingarna ska kunna bo på fartygen medan de får sina asylansökningar prövade och Migrationsverket ser inga hinder för att även barn ska kunna bo ombord.

Bättre än skogen

– Hamnarna ligger ju oftast ganska nära centrum, så det kan till och med vara bättre än vissa etableringar långt ute i skogen i norr, säger Willis Åberg.

Läget i Sverige just nu, där asylsökande inte längre garanteras tak över huvudet, är mycket akut, menar han. Särskilt svårt kan det bli kring jul- och nyårshelgerna när nyanskaffningen av bostäder kommer att gå trögare.

Sedan tidigare har Migrationsverket dammsugit Sverige på boendeplatser på exempelvis kursgårdar och vandrarhem. Tältläger är på gång, men har visat sig svårare att få till än väntat. Till att börja med blir det ett tillfälligt tältläger för 200 personer i skånska Revinge och senare planeras fyra mer permanenta tältläger på olika platser som tillsammans ska kunna hysa cirka 3 000 personer.

Utanför boxen

– Det är inte sista gången vi tänker utanför boxen. Det finns kanske ytterligare möjligheter, säger Willis Åberg.

En sådan kan vara asylboenden i större lokaler med lägre boendekvalitet. Men dessa är inte anpassade för boende och kräver större åtgärder för att garantera brandsäkerheten.

– Men vi måste börja titta på det också om det fortsätter med de här volymerna varje vecka.