Fakta: Då flyttar fåglarna

Flyttningen inom en grupp är ofta utsträckt över ett par månader. Listan visar då olika fågelarter har sin flyttningstopp.

Juni–juli: Merparten av de vuxna vadarfåglarna, deras ungar flyttar senare.

Augusti: Sångare, svalor, tärnor.

September: Finkar, trastar, rovfåglar och änder.

Oktober: Gäss, tranor och duvor.

Källa: Sveriges ornitologiska förening

Fakta: Flyttvägar

De flesta insektsätande arterna flyttar till Afrika, vissa så långt som till Sydafrika, men några flyttar till Indien eller angränsande länder.

Många av dem som lever på vegetabilisk föda flyttar till Väst- eller Sydvästeuropa. Stora mängder svenska fåglar är i Frankrike eller Spanien under vintern.

Tre flyttningsvägar dominerar. De flesta svenska fåglar väljer en sydvästlig väg och passerar över Spanien och Marocko på väg mot Afrika.

Många nordliga arter flyttar genom Östeuropa, ner över Balkan och Turkiet, Mellanöstern, Nildalen och sen vidare ner i Afrika.

En grupp flyger söderut över Italien, sen Tunisien och korsar Sahara ner i Afrika.

Flyttningen tar olika lång tid beroende på flyttstrategi. För dem som gör resan i etapper kan den ta ett par månader. För dem som flyger i princip non-stopp kan resan ta tre dygn.

Källa: Sveriges ornitologiska förening

När det är som flest fåglar i farten, i månadsskiftet juli–augusti, beräknas omkring 350 miljoner fåglar befinna sig i Sverige, men merparten av dem klarar sig inte i Sverige över vintern.

– Vi räknar med i grova drag att 90 procent av de fåglar som häckar och blivit kläckta i Sverige ger sig av, säger ornitologen Anders Wirdheim på Sveriges ornitologiska förening.

De fågelarter som huvudsakligen lever på vegetabilisk föda som bär och frön reser till andra delar av Europa, främst Frankrike och Spanien, men också till norra Tyskland eller Nederländerna. Insektsätarna behöver resa mycket längre och vissa flyttar så långt som till Sydafrika, men många stannar strax söder om Saharaöknen. Några arter flyttar österut till Indien eller angränsande länder.

Många faror

Men den långa resan innebär stora faror och endast en fjärdedel av fåglarna uppskattas överleva den. Vägen över Medelhavet försöker de flesta göra i ett svep, om inte vädret sätter stopp. Vädret är också den största riskfaktorn men även svält, parasitangrepp och andra djur, enligt Anders Wirdheim.

– Det finns väldigt många som vill äta en liten fågel.

Ändrat mönster

Men klimatförändringarna har börjat förändra flyttmönstret. Vissa fåglar har börjat återvända tidigare, exempelvis flugsnapparen, för att inte missa insektskläckningarna eftersom våren har börjat komma tidigare. Och grågåsen som tidigare brukade övervintra i Spanien har gradvis flyttat sig närmare Norden. Numera stannar en stor del i Skåne och byter till vegetabilisk kost under vintern.

– För andra arter är det ganska små skillnader i de stora massorna, men vissa arter ser vi oftare i Sverige vintertid jämfört med tidigare, säger Anders Wirdheim.