Regeringen har utsett Göran Mårtensson till ny generaldirektör och chef för Försvarets materielverk, FMV.

Mårtensson, som är generallöjtnant, är sedan 2014 insatschef i Försvarsmakten. Han tillträder den 1 februari.

Utnämningen av en ny chef för FMV har dröjt. Redan i juni utsågs tidigare chefen Lena Erixon till ny generaldirektör för Trafikverket.