Uppemot 500 människor som försökte ta sig till Europa kan ha drunknat i den senaste stora fartygsolyckan på Medelhavet, befarar FN:s flyktingorgan UNHCR som talat med vittnen som sett den överfulla båten sjunka.

Ett 40-tal personer från bland annat Sudan, Somalia och Egypten räddades från en mindre båt i närheten och det är de som har beskrivit för UNHCR hur den större båten sjönk mitt ute på havet. Det är fortfarande oklart exakt när olyckan skedde.