Fakta: Haiti

Haiti är ett av världens fattigaste länder.

Landet utgör den västra delen av ön Hispaniola, som delas med Dominikanska republiken.

Enligt en sammanställning 2015 hade landet 10,9 miljoner. Omkring 928 000 bor i huvudstaden Port-au-Prince.

Haiti har fortfarande inte återhämtat sig från den kraftiga jordbävning som drabbade Port-au-Prince 2010, där nästan 225 000 människor omkom. Situationen förvärrades ytterligare 2012 när cyklonen Sandy svepte in över landet.

Nu har orkanen Matthew ödelagt delar av landet. Uppskattningsvis har omkring 1 000 människor dött, men det officiella dödstalet är 473. Orkanen gjorde 175 000 människor hemlösa. Omkring 1,4 miljoner behöver nödhjälp.

Källa: Nationalencyklopedin

Över 1,4 miljoner människor är i behov av nödhjälp efter orkanen Matthews ödeläggelse i början av månaden.

– Jag blev väldigt, väldigt ledsen när jag såg den fullständiga förödelsen. Men människor i hela världen står vid er sida, sade han efter helikopterturen till Les Cayes.

Han fördömde plundring av humanitära konvojer.

Stort hjälpbehov

FN har bett om motsvarande drygt en miljard kronor till Haiti, som upplever sin svåraste kris sedan jordbävningen 2010. Hittills har bara omkring 12 procent av medlen kommit in.

Sverige har via Sida bidragit med drygt 23 miljoner kronor bland annat för att hindra spridningen av kolera.

Under besöket förde Ban samtal med haitiska företrädare både på nationella och på lokal nivå. Han träffade också hjälpteam.

Ban lovade också insatser för att bekämpa kolera. Så sent som för ett halvår sedan fick han skarp kritik av sina egna människorättsexperter för att inte tagit ansvar för kolerautbrottet 2010. De krävde också att han skulle kompensera de drabbade.

Medgav skuld

Det var en fredsbevarande styrka från Nepal som förde med sig smittan till ön. Nio månader efter jordbävningen utbröt koleraepidemin som krävde närmare 10 000 dödsoffer. Bortåt 800 000 människor behövde sjukhusvård.

Det dröjde dock till augusti innan FN medgav sin skuld till kolerautbrottet och behöver göra mer för att lindra lidandet som de drabbade utsatts för.

I spåren av orkanens härjningar befaras nu en ny koleraepidemi, eftersom det råder brist på rent vatten.

FN:s säkerhetsråd har förlängt FN-uppdraget Minustahs mandat i Haiti till april nästa år.