De klimatlöften som världens länder avgivit inför FN:s klimattoppmöte i Paris i december "räcker inte" för att hålla temperaturökningen på jorden inom rimliga gränser till år 2100.

Enligt årets klimatrapport från FN:s miljöprogram (Unep) innebär löftena att de samlade växthusgasutsläppen år 2030 kommer att öka till 54 miljarder ton. Det är 12 miljarder ton för mycket, och innebär att det blir omöjligt att nå tvågradersmålet, det vill säga hålla temperaturökningen under två grader Celsius.

Istället antyder analyserna att vi är på väg mot en höjning på runt tre grader – en siffra som ligger nära vad andra granskare kommit fram till tidigare i år.

Utan löftena hade å andra sidan utsläppssiffran varit högre, 60 miljarder ton. I rapporten slås fast att länderna höjt sina ambitioner, men att de fortfarande är otillräckliga.