Fakta: Människorättskommittén

Kommitténs rapport är en återkommande granskning som görs av FN:s medlemsländer.

Människorättskommittén övervakar efterlevnaden av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Rapporten föregås av att regeringen i fjol skickade in ett officiellt dokument till kommittén om sin syn på läget, vilken följdes av ett slags skuggrapport där 18 svenska organisationer – däribland Civil Rights Defenders – kompletterat bilden med sina åsikter.

För tre veckor sedan hölls så ett slags förhör i Genève med företrädare för svenska regeringen.

Den senaste granskningen av Sverige kom 2009. Då påpekade kommittén bland annat brister i situationen för samer, asylsökande och funktionshindrade. Vidare kritiserades arbetet mot våld mot kvinnor samt självmord i fängelser och häkten. Vid granskningen 2006 kritiserades bland annat utlämningen av två män till Egypten.

Kommittén har inga sanktioner att sätta in mot länder men dess ord väger tungt.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter består av 18 experter. De nuvarande medlemmarna är:

Fabian Omar Salvioli från Argentina (ordförande).

Yuji Iwasawa från Japan (vice ordförande).

Dheerujlall B Seetulsingh, Mauritius (vice ordförande).

Anja Seibert Fohr, Tyskland (vice ordförande).

Konstantine Vardzelashvili, Georgien (rapportör).

Yadh Ben Achour, Tunisien.

Lazhari Bouzid, Algeriet.

Sarah Cleveland, USA.

Olivier de Frouville, Frankrike.

Ahmad Amin Fathalla, Egypten.

Yuval Shany, Israel.

Margo Waterval, Surinam.

Ivana Jelic, Montenegro.

Duncan Laki Muhumuza, Uganda.

Photini Pazartzis, Grekland.

Mauro Politi, Italien.

Nigel Rodley, Storbritannien.

Victor Manuel Rodríguez Rescia, Costa Rica.

Källa: FN

Kommittén uppmanar Sverige att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa lika rättigheter för romer när det gäller rätt till utbildning, sysselsättning, bostäder och hälsovård utan diskriminering.

Sverige bör också se till även romska medborgare från andra EU-länder har samma rättigheter utan diskriminering när det gäller sociala förmåner.

Rasistiskt våld

Kommittén uttrycker också oro över rapporter om rasistiskt och främlingsfientligt våld mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar och det "kroniskt negativt porträtterandet av muslimer i medierna".

Kritiken mot att alla rättigheter skyddade av FN:s konvention om mänskliga rättigheter inte fått fullt skydd i svensk lagstiftning upprepas från förra rapporten 2009. Kommittén uppmanar också Sverige att utan dröjsmål skapa en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

Kommittén kritiserar också det faktum att Diskrimineringsombudsmannen inte kan utöva laglig prövning av diskriminering som sker i myndighetsutövning av polis, fångvård, åklagare och domstolar.

Våld mot kvinnor

Kommittén uttrycker också oro över våldet mot kvinnor och barn och det låga antalet åtal och fällande domar när det gäller våldtäkter. Lönegapet mellan män och kvinnor kritiseras också.

En annan kritik som är återkommande i kommitténs rapporter handlar om de långa häktningstiderna i Sverige. Här uppmanas Sverige att införa en tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad.

Kommittén kritiserar också att Sveriges misslyckande med att förhindra att ett stort antal ensamkommande barn som försvunnit när de kommit till Sverige och risken för människohandel med dessa barn.

Sverige välkomnar

Och som vanligt kritiseras också behandlingen av samerna i Sverige, att det går så långsamt att anta den nordiska samekonventionen och att de begränsade resurserna till sametinget.

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders hoppas att regeringen tar till sig kritiken i FN-rapporten.

– Det är en skarp och tydligt kritik där man pekar på tydliga brister i Sverige, säger organisationens chefsjurist Johan Stauffer.

"Regeringen välkomnar kommitténs granskning av Sverige. Den utgör en viktig del i vårt arbete för att säkerställa full respekt för våra åtaganden om mänskliga rättigheter", skriver Per Olsson Fridh, statssekreterare på kulturdepartementet, i en kommentar.