Fakta: Antalet dödsfall på Medelhavet ökar

I mars/april i år fanns det omkring 235 000 migranter och flyktingar i Libyen, många av dem med förhoppning om att kunna ta sig vidare till Europa.

Av de 7 567 barn som flydde över Medelhavet till Italien mellan den 1 januari och sista maj i år var 92 procent ensamkommande.

2 809 dödsfall av människor på flykt över Medelhavet har rapporterats in mellan den 1 januari och 5 juni i år, jämfört med 3 770 människor under hela förra året.

Fram till och med första veckan i juni i år dog nästan 2 500 människor när de försökte ta sig till Italien över havet. Det är en ökning med över 600 personer jämfört med samma period förra året.

Totalt flydde omkring 28 000 människor till Italien via Libyen under årets första fem månader. Av dem var 70 procent män.

Källor: Unicef (United Nations Children's Fund) och IOM (Internationella organisationen för migration).

Många av de flyktingbarn som efter den farliga färden över Medelhavet kommer i land på de italienska öarna Lampedusa och Sicilien bär på svåra upplevelser.

Under flyktvägen till Europa är människosmugglare ofta de enda människor de kan ty sig till. För att kunna betala smugglarna dras en stor del av barnen under resans gång in i barnarbete och prostitution.

– Det är ofta det enda sättet för dem att betala, säger John Budd, talesman vid FN-organet Unicef, till TT.

"Som slavhandel"

En resa till Europa kan enligt honom kosta barnet omkring 7 000 Euro (över 65 000 kronor).

"Om du försöker fly skjuter de dig så att du dör. Om du slutar jobba så slår de dig. Det var precis som slavhandel". Så beskriver en 16-årig pojke i rapporten sin tillvaro vid en gård i Libyen, där han arbetade i två månader för att kunna betala människosmugglarna.

Flera av de ensamkommande flickorna som flyr till Italien är gravida efter att ha våldtagits i Libyen, enligt Unicef.

Fler ensamkommande barn

Av de drygt 7 500 barn som flydde till Italien under årets första fem månader reste fler än 7 000 utan någon vuxens sällskap. Jämfört med förra året innebär det en fördubbling av antalet barn som kommer ensamma den vägen.

De barn som når fram till Europa och väntar på asyl hamnar lätt mellan stolarna i det bräckliga sociala skyddsnätet, enligt John Budd. Men att hjälpa barnen är inte alltid lätt, konstaterar han.

– En stor del av barnen vill inte bli hittade. De är rädda att bli fasttagna och för att skickas tillbaka till det land de flydde ifrån, säger John Budd.

Unicef har nu inlett ett samarbete med italienska regeringen för att stärka det sociala skyddet för ensamkommande flyktingbarn som kommer till Italien.

Farligare flyktväg

Men avtalet mellan EU och Turkiet har knappast förbättrat flyktingbarnens situation, enligt John Budd.

Avtalet, som slöts i mars i år, innebär att migranter som kommer till Grekland och nekas asyl i EU skickas tillbaka till Turkiet.

– Barnen slutar inte att fly till Europa för det. Men deras flyktväg kan bli ännu farligare, säger John Budd.