– Staten sände de här soldaterna på ett hopplöst uppdrag och övergav dem sedan. Det orsakade dem mycket skada, fysiskt, psykiskt och ekonomiskt, även i deras privatliv, säger advokat Michael Ruperti.

De lätt beväpnade nederländska FN-soldaterna blev övermannade av bosnienserbiska styrkor i Srebrenica, som skulle vara en FN-skyddad säker zon.

De tog först emot tusentals flyktingar på sin bas. Men det blev till slut övermäktigt för dem och de stängde grindarna. De lät sedan bosnienserber evakuera flyktingar. Män och pojkar separerades och fördes bort i bussar. Nästan 8 000 muslimska män och pojkar dödades och deras kroppar dumpades i massgravar 1995.

I Nederländerna orsakar händelserna fortfarande kontroverser, med kvarstående frågetecken kring FN-soldaternas roll.

Händelserna ledde till att regeringen föll 2002. Nederländerna hölls som första land någonsin ansvarigt för dess fredsbevarares handlingar, när en nederländsk domstol 2013 slog fast statens ansvar för över 300 bosniska män och pojkars död.