FN:s människorättskommitté uppmanar Sverige att se till att romer får samma rättigheter som andra medborgare när det gäller skola, jobb, vård och bostad, skriver Dagens Juridik.

►LÄS MER: Massi Fritz: Sluta dalta med våldtäktsmän – inför hårdare straff

Sveriges behandling av samer samt främlingsfientligt våld mot muslimer, judar, romer och afrosvenskar får också kritik i rapporten. Kommittén uttrycker dessutom en oro över våldet mot kvinnor och barn och det låga antalet åtal och fällande domar när det gäller våldtäkter.

►LÄS MER: Til dig som våldtog min dotter

Det faktum att diskrimineringsombudsmannen inte kan utöva laglig prövning av diskriminering som sker i myndighetsutövning av polis, fångvård, åklagare och domstolar, är också något som måste förbättras för att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas, menar FN.