Skatteverket kommer att granska rut- och rotavdragen extra i år, speciellt nära släktband mellan utförare och kund.

– Vi har upptäckt att i vissa fall är det närstående som utför rot- och ruttjänster och det är inte berättigat till avdrag, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket till Ekot.

Även fall där man gjort avdrag för annat än arbetskostnaden ska granskas, speciellt för tjänster kring fiber, fönster och reparationer.