Fakta: Checklista innan bostadsköpet
 • Är bostadsrättsföreningens fastighet, både byggnad och mark, försäkrad till sitt fulla värde?
 • Har styrelsen ansvarsförsäkring?
 • Äger bostadsrättsföreningen marken?
 • Har föreningen tomträtt? Om ja, när ska tomträttsavgälden omförhandlas?
 • Har föreningen lån?
 • Vad är lägenhetens andel av föreningens lån?
 • Finns en teknisk underhållsplan?
 • Har föreningen ett sparande inför kommande renoveringar och investeringar?
 • Vad är lägenhetens andel av föreningens sparande och resultat?
 • Hur stora avskrivningar (bokföringstekniska värdeminskningar) görs på föreningens tillgångar?
 • Vad är driftskostnaden per kvadratmeter boyta?
 • Vad händer med avgiften om räntan stiger på föreningens lån?
 • Om du inte själv känner dig bekväm med de ekonomiska begreppen — ta hjälp av din bank eller mäklaren.
 • Källa: Swedbank

  Drömscenariot är att bo i en bostadsrättsförening utan lån, som äger marken huset står på, har en plan för fastighetsunderhåll och en låg bostadsrättsavgift för att föreningen är bra på att sköta sin ekonomi.

  Men så ser verkligheten väldigt sällan ut. Att strunta i att gå igenom föreningens årsredovisning kan bli en dyr affär.

  – Ekonomiska faktorer bör användas som argument i budgivningen, för att pressa priset, säger Arturo Arques.

  Enligt honom har många bostadsrättsköpare dålig koll på vad de egentligen köper. Föreningens ekonomi är minst lika viktig som läget eller lägenhetens standard, menar han.

  – Ett exempel är att få är medvetna om att de köper en belånad tillgång när de köper bostadsrätt. De allra flesta bostadsrättsföreningar har lån, säger Arturo Arques.

  Påverkar månadsavgiften

  Lånen är en av de faktorer som kan påverka månadsavgiften. Därför bör man kontrollera lägenhetens andel av föreningens lån.

  – När bankerna gör känslighetskalkylen på dig som konsument, då tittar de ju bara på ditt privata bolån. Men om räntan går upp går den upp även för föreningens lån.

  ► LÄS MER: Juristen: Det här gäller när dina grannar är stökiga

  Huruvida föreningen äger marken till fastigheten är också bra att ta med i beräkningen vid ett bostadsköp. När föreningen inte äger marken innebär det en avgift, så kallad tomträttsavgäld.

  – Kolla när tomträttsavgälden ska omförhandlas och vad det är rimligt att den hamnar på för nivå.

  Plan för underhåll

  En annan viktig kontroll är om föreningen har ett sparande inför framtida behov av underhåll på fastigheten. Utan sparande kan omfattande renoveringar få en stor påverkan på lägenheternas månadsavgift.

  Hur stort sparandet bör vara är individuellt för varje förening. En plan för behovet av framtida renoveringar underlättar en sådan beräkning.

  – Många föreningar saknar en teknisk underhållsplan och det innebär en stor osäkerhet. En plan gör att man kan upptäcka att man måste lägga undan pengar, säger Arturo Arques.

  Ett riktmärke är, enligt honom, att föreningen bör spara minst 150 kronor per kvadratmeter och år.

  Underskott och kassaflöde

  Var också uppmärksam på om föreningen redovisar ett underskott. Ligger det i nivå med avskrivningar på tillgångarna innebär det att ingenting sparas för framtida renoveringar. Det vägs inte upp av ett positivt kassaflöde som framför allt är ett kvitto på att föreningen kan betala sina löpande kostnader.

  – Det är nonsens att säga att ett positivt kassaflöde är det viktigaste.

  TT: Och vad säger egentligen månadsavgiften om bostadsrättsföreningens ekonomi?

  – Man ska inte ta för givet att en låg avgift innebär att en förening har en bra ekonomi, säger Arturo Arques.

  ► LÄS MER: Så mycket kostar det att ta sig in på bostadsmarknaden