Fakta: Några förslag

Inför rösträtt för 16-åringar på försök i vissa kommuner

Inför möjlighet till folkmotion i både riksdag och kommunfullmäktige

Inför tidsgräns för hur länge man får vara kommunfullmäktigeordförande.

Skriv in i kommunallagen när förtroendevalda har rätt till föräldra- och sjukledighet

Gör det möjligt att behålla kommunfullmäktigeuppdrag även om ledamoten flyttar från kommunen.

Öka stödet för politiker som utsätts för hot

Se över partistödet

Tillsätt en ny maktutredning

Källa: Demokratiutredningen

Det är ett av förslagen som regeringens demokratiutredare lägger fram för att stärka medborgarnas engagemang och inflytande mellan valen.

– Vi tar många små steg för större mellanvalsinflytande, säger utredaren Olle Wästberg.

Förslaget på en folkmotion är hämtat från Finland. Tanken är att medborgare via en demokratiportal på internet ska kunna lägga förslag man vill ha behandlade i riksdagen. Får förslaget stöd från minst en procent av de röstberättigade ska det behandlas i riksdagen eller i kommunfullmäktige som andra motioner.

Wästberg efterlyser också en kulturrevolution i partierna. De måste, enligt honom, öka representationen av kvinnor, utrikesfödda, funktionshindrade och unga, samt se till att vara mer fysiskt närvarande i lokalsamhället.

– Partierna tycks i stort sett vara frånvarande i de så kallade utanförskapsområdena, säger Wästberg.

Han vill även se en bred översyn av partistödet och pekar på att stödet som i stora delar är tänkt att användas för lokalt politiskt arbete nu i mycket hög grad slussas till partikanslier kring partiledarna.